BAS
Publicaties
Publicaties 2022 (1 nov 2021 t/m 31 okt 2022)

Eerste kwartaalrapportage (1 nov 2021 t/m 31 jan 2022)

Tweede kwartaalrapportage (1 feb 2022 t/m 30 apr 2022)

Derde kwartaalrapportage (1 mei 2022 t/m 31 juli 2022)

Vierde kwartaalrapportage (1 aug 2022 t/m 31 okt 2022)

Jaaroverzichten en integrale jaarrapportage (1 november 2021 t/m 31 oktober 2022)

Jaaroverzichten 2022

Het clustergerichte jaaroverzicht 2022 beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2021 t/m 31 oktober 2022. BAS geeft per cluster informatie over de gemelde hinder in relatie tot de (mogelijke) oorzaken hiervan. Daarnaast komt achtergrondinformatie aan bod. Naast deze clustergerichte jaaroverzichten wordt een integrale jaarrapportage door BAS uitgebracht, waarin een totaalbeeld wordt geschetst. De integrale jaarrapportage gebruiksjaar 2022 zal naar verwachting eind februari 2023 gepubliceerd worden.

Integrale jaarrapportage 2022

In 2022 is het aantal melders van hinder van vliegverkeer bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) gestegen ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde BAS-jaarrapportage over gebruiksjaar 2022, dat van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022 loopt. Het aantal vliegbewegingen in 2022 nam met 64% toe naar 417.439 (ten opzichte van 254.290 bewegingen in 2021)* door afname van reisbeperkingen als gevolg van COVID-19. Het aantal melders van hinder van vliegverkeer was 38% hoger: BAS registreerde een stijging van 7.645 (2021) naar 10.520 melders (2022).

*: Dit totaal aantal vliegbewegingen bestaat uit het handelsverkeer, zakelijk en maatschappelijk vliegverkeer en helikopter verkeer