BAS
Publicaties
Publicaties 2022 (1 nov 2021 t/m 31 okt 2022)

Eerste kwartaalrapportage (1 nov 2021 t/m 31 jan 2022)

Tweede kwartaalrapportage (1 feb 2022 t/m 30 apr 2022)

Derde kwartaalrapportage (1 mei 2022 t/m 31 juli 2022)

Vierde kwartaalrapportage (1 aug 2022 t/m 31 okt 2022)

Jaaroverzichten (1 november 2021 t/m 31 oktober 2022)

Het clustergerichte jaaroverzicht 2022 beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2021 t/m 31 oktober 2022. BAS geeft per cluster informatie over de gemelde hinder in relatie tot de (mogelijke) oorzaken hiervan. Daarnaast komt achtergrondinformatie aan bod. Naast deze clustergerichte jaaroverzichten wordt een integrale jaarrapportage door BAS uitgebracht, waarin een totaalbeeld wordt geschetst. De integrale jaarrapportage gebruiksjaar 2022 zal naar verwachting eind februari 2023 gepubliceerd worden.