BAS
Publicaties

Stichting Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) maakt rapportages van alle meldingen die binnenkomen. De rapportages geven inzicht in het aantal meldingen over het vliegverkeer rondom Schiphol in een specifiek gebruiksjaar en/of kwartaal. Hiermee brengt BAS ervaren hinder in kaart. De resultaten worden gedeeld met Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).

Data voor de rapportages haalt BAS uit het eigen registratiesysteem. Daarbij gaat het om melders, meldingen en vragen. Andere relevante gegevens zijn bijvoorbeeld het aantal vliegbewegingen, baangebruik, baanonderhoud, weersinvloeden en de activiteit op onze website. Voor een goed beeld van de ontwikkelingen, vergelijkt BAS de meest recente gegevens met die van vorige jaren.

Publicaties

Hieronder vindt u rapportages en baangebruikcijfers van de afgelopen jaren. Klik op een rapportage om die te bekijken.

Meldingen bekijken per postcode

Via de pagina Meldingen Inzicht is het mogelijk om het aantal gemaakte meldingen per postcode in te zien per jaar (i.v.m. AVG zijn dit de data van de afgelopen twee jaar). Ook is te zien waar de meeste meldingen gedaan zijn en zijn de gevlogen vliegroutes terug te vinden. Bekijk deze en andere opties via de groene knop Meldingen Inzicht rechtsboven in het scherm.

Minder hinder-programma

De BAS-rapportage geeft belangrijke input voor het Minder hinder-programma van Schiphol en LVNL. In dit programma nemen zij maatregelen op om geluidshinder van vliegverkeer in de omgeving van Schiphol terug te dringen. Kijk voor meer informatie op minderhinderschiphol.nl.

Wilt u publicaties uit eerdere jaren inzien? Dan kunt u die aanvragen via de pagina Melding doen.

Vraag publicatie aan