BAS
Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over…

Waarom vliegt de kustwacht met enige regelmaat over delen van Hoofddorp? Is het mogelijk dat de kustwacht voortaan een andere route kiest, waarbij Hoofddorp wordt ontzien?

Welk soort hindermeldingen over het vliegverkeer van en naar Schiphol onderscheiden we bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)? En waar ligt de grens tussen de focusgroep en veelmelders in de BAS jaarrapportage?

Waarom wijkt het actuele baangebruik soms af van het verwachte baangebruik op https://bezoekbas.nl/actuele-informatie/?

Ik heb een vraag of melding over het vliegverkeer rondom Schiphol. Waar kan ik terecht?

Wat doet BAS met mijn melding?

Wat is een periodemelding?

Wat is een specifieke melding?

Waarom krijg ik informatie over het vliegverkeer als antwoord op mijn melding?

Waar kan ik een klacht indienen over stichting BAS en hoe werkt de klachtenprocedure?

Waar kan ik terecht als ik materiële schade heb door vliegverkeer?

Wat is een vortex?

Hoe wordt materiële schade door vliegverkeer opgelost?

Krijg ik de kosten vergoed door schade van vliegverkeer?

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over mogelijke compensatieregelingen omdat ik rondom Schiphol woon?

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor compensatie?

Hoe dien ik een compensatieaanvraag in?

Waar kan ik terecht als ik een claim wil doen voor nadeelcompensatie?

Wat zijn de witte strepen in de lucht achter vliegtuigen?