BAS
Geluidshinder

Het geluid van vliegtuigen kan zorgen voor hinder, vooral in de buurt van een luchthaven of route. Vliegtuigen die opstijgen produceren meer geluid dan vliegtuigen die dalen. Maar, landende toestellen vliegen vaak lager en kunnen daardoor ook hinder veroorzaken. Aan de grond kan bijvoorbeeld het rommelende geluid van het vliegtuig zorgen voor hinder. Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en luchtvaartmaatschappijen proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Geluidshinder vanuit de lucht

In de lucht gaat het om vliegtuigen die opstijgen of gaan landen en ook om overvliegende vliegtuigen. Het geluid is een combinatie van de lucht die langs het vliegtuig stroomt en het motorgeluid. Het geluid verschilt per type vliegtuig, de soort motor, het gewicht, de hoogte waarop het toestel vliegt en de weersomstandigheden.

Geluidshinder op de grond

Op de grond rijden vliegtuigen over start-, landings- en taxibanen. Vooral bij de start, wanneer de vliegtuigmotoren vaak op vol vermogen draaien, is het grondgeluid goed te horen. Het lage geluid daarvan kan voor overlast zorgen. Dit grondgeluid verplaatst zich horizontaal over de grond en kan hoorbaar zijn in de omgeving. Deze afstand is afhankelijk van het weer en het type grond.

Geluid meten

Het geluid op en rond de luchthaven wordt sinds 1993 gemeten door het Noise Monitoring System (NOMOS) van Schiphol. NOMOS-meetposten verzamelen informatie over geluidsniveaus op een specifieke plaats rondom Schiphol. Hiermee worden omwonenden en bestuurders geïnformeerd over de geluidsniveaus in hun woon- of werkplaats. Op de website van NOMOS vindt u geluidsmetingen en andere informatie.

NOMOS-meetposten

Een meetpost bestaat uit een mast van 6 tot 10 meter met daarop een nauwkeurige microfoon. De geluidsmeting wordt gekoppeld aan radardata. Dat is belangrijk om precies te weten wanneer het vliegtuig zorgt voor geluid bij die meetpost.

NOMOS meetpost om geluidshinder tegen te gaan
NOMOS meetpost in woonwijk

Voordat er een post wordt geplaatst, wordt er onderzoek gedaan naar de plek waar de post moet komen. Dit bepaalt Schiphol samen met de betreffende gemeente. De locatie moet aan strenge eisen voldoen om een meting te kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan het geluid uit de omgeving en aan bebouwing of hoge bomen. De meetposten zijn zo neergezet dat de meting zo nauwkeurig mogelijk is. Meer informatie over meetposten en de plaatsing ervan kunt u opvragen via minderhinder@schiphol.nl.

Geluidshinder verminderen

Schiphol, LVNL en luchtvaartmaatschappijen proberen op verschillende manieren hinder te beperken. Wilt u meer weten over de maatregelen die Schiphol en LVNL nemen om hinder te verminderen? Hieronder een overzicht van een aantal maatregelen. Via minderhinderschiphol.nl kunt u het gehele programma en de maatregelen bekijken.

Maatregelen

Inzet start- en landingsbanen

Stillere vliegtuigen

Geluidsribbels tegen grondgeluid

Vaste naderingsroutes

Meer maatregelen

Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zetten zich samen in om geluidshinder in de omgeving verder terug te dringen. In deze video zie je daar een voorbeeld van.

Veelgestelde vragen

Wat wordt er gedaan aan geluidshinder veroorzaakt door vliegtuigen?

Hoe bepaalt Schiphol de hoeveelheid geproduceerd geluid en wat is de limiet?

Waar vind ik meer informatie over hinderbeperkende maatregelen?

Staat uw vraag er niet tussen?

Ga naar alle veelgestelde vragen