Jaarrapportage 2020 is beschikbaar

Als gevolg van minder vliegverkeer waren er minder meldingen over vliegtuiggeluid. Het aantal melders daalde met 40% tot 7.350. De grootste daling was in de gebieden onder de vliegroutes van de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Wel waren er verhoudingsgewijs meer melders per vliegtuigbeweging. Uit de rapportage bleek verder dat omwonenden relatief weinig meldingen maakten over moderne vliegtuigtypen.

Vooruitblik vliegverkeer 3 t/m 10 mei

Vooruitkijkend naar komende week verwachten we gemiddeld 490 vluchten per dag op Schiphol. In de komende periode zal het vliegverkeer naar verwachting verder toenemen, onder meer omdat het negatief reisadvies van de overheid op 15 mei mogelijk kan komen te vervallen. Op de Polderbaan worden de laatste onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: de startbaan is vanaf 10 mei weer beschikbaar voor vertrekkend vliegverkeer. Voordat er geland kan worden op de Polderbaan voeren we op 10 en 14 mei meetvluchten uit. Het vliegverkeer is de komende week tijdens het onderhoud nog aangewezen op de andere start- en landingsbanen, die we afhankelijk van onder meer de wind- en weersomstandigheden en het aanbod van vliegverkeer inzetten.

Meetvluchten Polderbaan op 10 en 14 mei 2021

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol vernieuwen tijdens het groot onderhoud aan de Polderbaan navigatie- en begeleidingssystemen om vliegtuigen veilig op de Polderbaan te laten landen. Het gaat om het “Instrument Landing Systeem” (ILS) van LVNL en de “Precision Approach Path Indicator (PAPI)”) van Schiphol. Om de juiste en nauwkeurige werking van deze systemen te controleren worden na afronding van het onderhoud meetvluchten uitgevoerd. Deze meetvluchten zijn nodig om de Polderbaan weer veilig in te kunnen zetten als landingsbaan.

Welkom bij BAS

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is hét platform voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer op en rond de luchthaven. We voorzien bezoekers van relevante informatie over allerlei onderwerpen: van actueel baangebruik tot (on)gepland onderhoud, en van...


Toelichting Baangebruik

De Polderbaan is buiten gebruik door onderhoud. Voor het huidige baangebruik kan geen automatische verklaring worden gevonden. Dit kan diverse oorzaken hebben waaronder:

  • Ontbrekende gegevens
  • Uitzonderlijke en/of lokale weerscondities zoals onweerswolken
  • Bijzondere omstandigheden in het luchtruim
  • Overige onvoorziene omstandigheden

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol:
uw plek voor actuele luchtvaartinformatie
en hindermeldingen

Ontdek wat we doen →

Een melding maken over geluid,
milieu of veiligheid?

Snel een antwoord op uw vraag

Via onze digitale vraag & antwoord-assistent