Vooruitblik vliegverkeer 8 t/m 14 maart

Komende week zullen er naar verwachting gemiddeld 380 vluchten per dag landen op en vertrekken vanaf Schiphol. Vanwege het groot onderhoud aan de Polderbaan, zetten we vaker de Zwanenburgbaan in. Tijdens de piekmomenten in de ochtend en avond gebruiken we de Buitenveldertbaan als tweede start- of landingsbaan indien mogelijk. Wanneer we de Buitenveldertbaan niet kunnen inzetten tijdens zo’n piek, bijvoorbeeld door slecht zicht of de wind, dan landen vliegtuigen op de Oostbaan.

Intensiever gebruik Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan komende maanden

Vanaf 23 november zullen naar verwachting de Buitenveldertbaan voor landend en startend vliegverkeer en de Schiphol-Oostbaan voor landend vliegverkeer meer worden ingezet. Dit vanwege werkzaamheden aan het taxibanenstelsel ten zuiden van de Zwanenburgbaan, waardoor de Zwanenburgbaan voor een langere periode minder inzetbaar is.

Stefan van der Weide interim manager BAS, Sandro Broeke neemt afscheid per 1 maart a.s.

Na meer dan 40 jaar bij Schiphol gewerkt te hebben, waarvan 8 jaar als manager BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, neemt Sandro Broeke per 1 maart afscheid van Schiphol en BAS

Polderbaan buiten gebruik tot en met 26 april

Naast het taxibaanonderhoud vindt van 25 januari tot en met 26 april groot onderhoud aan de Polderbaan plaats, waardoor de Polderbaan overdag en ‘s nachts niet beschikbaar is.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol:
uw plek voor actuele luchtvaartinformatie
en hindermeldingen

Ontdek wat we doen →

Een melding maken over geluid,
milieu of veiligheid?

Snel een antwoord op uw vraag

Via onze digitale vraag & antwoord-assistent