Vooruitblik vliegverkeer 26 oktober – 1 november 2020

Nu het coronavirus weer om zich heen grijpt, zien we de vraag naar reizen verder afnemen. We verwachten mede daardoor aankomende week 580 vluchten per dag op Schiphol. En in november zal dit gemiddelde ongeveer gelijk blijven. Door het afnemende aantal vluchten verwachten we twee piekmomenten per dag: ‘s ochtends en ’s avonds. Dan kan afhankelijk van het aanbod aan vliegverkeer en de weersomstandigheden een tweede start- of landingsbaan worden ingezet.

23 november 2020 – medio mei 2021: diverse werkzaamheden rond taxibanen Quebec en Zulu

Vanaf maandag 23 november vinden er gedurende een half jaar werkzaamheden plaats aan het zuidelijke gedeelte van het taxibanenstelsel op Schiphol. Dit kan mogelijk voor meer inzet van de Buitenveldertbaan of de Schiphol-Oostbaan zorgen.

Wijziging planning baanonderhoud Aalsmeerbaan

Het jaarlijks geplande onderhoud aan de Aalsmeerbaan is verplaatst naar 2 november tot en met 10 november. Oorspronkelijk zouden deze werkzaamheden van 28 september tot en met 6 oktober plaatsvinden.


Toelichting Baangebruik
Voor het huidige baangebruik kan geen automatische verklaring worden gevonden. Dit kan diverse oorzaken hebben waaronder:
  • Ontbrekende gegevens
  • Uitzonderlijke en/of lokale weerscondities zoals onweerswolken
  • Bijzondere omstandigheden in het luchtruim
  • Overige onvoorziene omstandigheden

 

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol:
uw plek voor actuele luchtvaartinformatie
en hindermeldingen

Ontdek wat we doen →

Een melding maken over geluid,
milieu of veiligheid?

Snel een antwoord op uw vraag

Via onze digitale vraag & antwoord-assistent