Intensiever gebruik Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan komende maanden

Vanaf 23 november zullen naar verwachting de Buitenveldertbaan voor landend en startend vliegverkeer en de Schiphol-Oostbaan voor landend vliegverkeer meer worden ingezet. Dit vanwege werkzaamheden aan het taxibanenstelsel ten zuiden van de Zwanenburgbaan, waardoor de Zwanenburgbaan voor een langere periode minder inzetbaar is.

Welkom bij BAS

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is hét platform voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer op en rond de luchthaven. We voorzien bezoekers van relevante informatie over allerlei onderwerpen: van actueel baangebruik tot (on)gepland onderhoud, en van...

Vooruitblik vliegverkeer 16 – 22 november 2020

We verwachten komende week gemiddeld 465 vluchten per dag op Schiphol. Naar verwachting zal de landingspiek ’s ochtends tussen 07.20 uur en 08.40 uur en ’s avonds tussen 18.40 uur en 20.00 uur plaatsvinden. Deze wordt op beide momenten gevolgd door een startpiek die we tussen 09.20 uur en 11.00 uur ’s ochtends en tussen 20.20 uur en 21.20 uur ‘s avonds verwachten. Tijdens deze piekmomenten kan er mogelijk een tweede start- of landingsbaan worden ingezet.

Baanonderhoud en werkzaamheden op Schiphol in 2021

Baanonderhoud en werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het baangebruik en het vliegverkeer en daarmee voor de omgeving. In deze planning voor 2021 kun je zien wanneer welke baan in onderhoud is.


Toelichting Baangebruik
De wind is zwak (windkracht < 3) uit noordoostelijke richting, waardoor er naar het noorden wordt gestart en vanuit het zuiden wordt geland.

 

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol:
uw plek voor actuele luchtvaartinformatie
en hindermeldingen

Ontdek wat we doen →

Een melding maken over geluid,
milieu of veiligheid?

Snel een antwoord op uw vraag

Via onze digitale vraag & antwoord-assistent