Vooruitblik vliegverkeer 18 t/m 24 januari

De komende week verwachten we gemiddeld 450 vluchten per dag. Dat is minder dan de gemiddeld 581 vluchten in de eerste week van dit jaar. Zowel in de ochtend als in de avond zien we een vast patroon van een landingspiek gevolgd door een startpiek. Het is mogelijk dat er ook buiten deze verwachte pieken momenten zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat een tweede start- of landingsbaan wordt ingezet. Welke banen we gebruiken hangt af van verschillende factoren, waaronder het weer.

Welkom bij BAS

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol is hét platform voor iedereen die meer wil weten over het vliegverkeer op en rond de luchthaven. We voorzien bezoekers van relevante informatie over allerlei onderwerpen: van actueel baangebruik tot (on)gepland onderhoud, en van...

Vooruitblik vliegverkeer 11 t/m 17 januari

De komende week verwachten we dagelijks gemiddeld 500 vluchten. Dat is minder dan in de laatste week van 2020 toen we gemiddeld 542 vluchten telden. We verwachten een start- en landingspiek in de ochtend en avond, waarbij mogelijk een tweede start- of landingsbaan wordt ingezet. Welke banen we gebruiken, zal afhangen van onder andere de weersomstandigheden en het verkeersaanbod.

BAS tussentijdse rapportage 2020 nu beschikbaar

Om zo spoedig mogelijk te voorzien in de informatiebehoefte van omwonenden en partijen in de Omgevingsraad Schiphol publiceert BAS dit keer in december een verkorte tussentijdse rapportage met kerncijfers over het gebruiksjaar 2020. De integrale jaarrapportage met uitgebreidere analyse van de data publiceert BAS naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.


Toelichting Baangebruik

De huidige baancombinatie kan worden verklaard door de verwachte weersomstandigheden. Doordat dichte mist dan wel neerslag wordt verwacht,is het zicht bij starten en landen beperkt. De verwachte wind in deze periode is matig tot vrij krachtig (windkracht 3-5) uit zuidelijke richting.

 

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol:
uw plek voor actuele luchtvaartinformatie
en hindermeldingen

Ontdek wat we doen →

Een melding maken over geluid,
milieu of veiligheid?

Snel een antwoord op uw vraag

Via onze digitale vraag & antwoord-assistent