Meetvluchten Polderbaan op 10 en 14 mei 2021

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol vernieuwen tijdens het groot onderhoud aan de Polderbaan navigatie- en begeleidingssystemen om vliegtuigen veilig op de Polderbaan te laten landen. Het gaat om het “Instrument Landing Systeem” (ILS) van LVNL en de “Precision Approach Path Indicator (PAPI)”) van Schiphol. Om de juiste en nauwkeurige werking van deze systemen te controleren worden na afronding van het onderhoud meetvluchten uitgevoerd. Deze meetvluchten zijn nodig om de Polderbaan weer veilig in te kunnen zetten als landingsbaan.

Vooruitblik vliegverkeer 11 t/m 17 mei

Komende week verwachten we gemiddeld 495 vluchten per dag op Schiphol. Door de lichte toename van het vliegverkeer verwachten we ten opzichte van vorige week dagelijks een extra landingspiek in de middag. Het groot onderhoud aan de Polderbaan is bijna afgerond. Op zaterdagochtend 15 mei is de baan weer beperkt inzetbaar voor startend verkeer.

Jaarrapportage 2020 is beschikbaar

Als gevolg van minder vliegverkeer waren er minder meldingen over vliegtuiggeluid. Het aantal melders daalde met 40% tot 7.350. De grootste daling was in de gebieden onder de vliegroutes van de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Wel waren er verhoudingsgewijs meer melders per vliegtuigbeweging. Uit de rapportage bleek verder dat omwonenden relatief weinig meldingen maakten over moderne vliegtuigtypen.

Polderbaan op 15 mei weer in gebruik

De onderhoudswerkzaamheden aan de Polderbaan waren oorspronkelijk gepland van 25 januari tot en met 26 april. In de vorstperiode van februari kon er niet gewerkt worden. Daardoor is de baan later dan gepland weer inzetbaar.


Toelichting Baangebruik

De Polderbaan is buiten gebruik door onderhoud. Voor het huidige baangebruik kan geen automatische verklaring worden gevonden. Dit kan diverse oorzaken hebben waaronder:

  • Ontbrekende gegevens
  • Uitzonderlijke en/of lokale weerscondities zoals onweerswolken
  • Bijzondere omstandigheden in het luchtruim
  • Overige onvoorziene omstandigheden

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol:
uw plek voor actuele luchtvaartinformatie
en hindermeldingen

Ontdek wat we doen →

Een melding maken over geluid,
milieu of veiligheid?

Snel een antwoord op uw vraag

Via onze digitale vraag & antwoord-assistent