Jaarrapportage 2020 is beschikbaar

Als gevolg van minder vliegverkeer waren er minder meldingen over vliegtuiggeluid. Het aantal melders daalde met 40% tot 7.350. De grootste daling was in de gebieden onder de vliegroutes van de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Wel waren er verhoudingsgewijs meer melders per vliegtuigbeweging. Uit de rapportage bleek verder dat omwonenden relatief weinig meldingen maakten over moderne vliegtuigtypen.

Vooruitblik vliegverkeer 26 april t/m 2 mei

Komende week verwachten we dat het gemiddeld aantal vluchten op Schiphol toeneemt naar 490 per dag. De prognose voor mei is dat het vliegverkeer verder aantrekt. Tijdens de verwachte piekmomenten in de ochtend en avond kan de inzet van een tweede start- of landingsbaan nodig zijn. Op welke banen geland of gestart wordt, hangt af van de wind- en weersomstandigheden, de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer.


Toelichting Baangebruik

De Polderbaan is buiten gebruik door onderhoud. De huidige baancombinatie kan worden verklaard door onderhoudswerkzaamheden aan of in de invloedsfeer van de Polderbaan. De wind in deze periode is zwak (windkracht < 3) uit noordelijke richting.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol:
uw plek voor actuele luchtvaartinformatie
en hindermeldingen

Ontdek wat we doen →

Een melding maken over geluid,
milieu of veiligheid?

Snel een antwoord op uw vraag

Via onze digitale vraag & antwoord-assistent