close
BAS
Wet- en regelgeving
Voor het verwerken van vluchten op Schiphol, zijn strikte regels en grenzen vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Wet luchtvaart

Voor de operatie van Schiphol zijn regels vastgelegd in de Schipholwet, onderdeel van de Wet luchtvaart. De regels gaan onder andere over veiligheid, en de rollen en bevoegdheden die van belang zijn op de luchthaven Schiphol.

Luchthavenverkeersbesluit

In het Luchthavenverkeersbesluit staan onder andere regels om nadelige effecten van vliegverkeer te beperken. Zo is erin vastgelegd via welke routes vliegtuigen van en naar de start- en landingsbanen op de luchthaven moeten worden geleid. Daarnaast worden er grenzen gesteld aan de maximale hoeveelheid geluid, veiligheidsrisico’s en luchtverontreiniging door vliegverkeer.

Lees meer op de site van Inspectie Leefomgeving en Transport >

Luchthavenindelingsbesluit

Schiphol ligt in een gebied dat steeds drukker wordt en dichter bevolkt raakt. Om te voorkomen dat gemeentes te dicht tegen de luchthaven aan groeien, zijn er regels voor ruimtegebruik opgesteld. Iedereen in de omgeving van de luchthaven moet zich hieraan houden.

Lees meer op rijksoverheid.nl >