BAS
Disclaimer

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) draagt zorg voor de inhoud van deze website en gaat er zorgvuldig mee om.

BAS spant zich in om de website actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie op prijs. Dat kan per e-mail aan info@mailbas.nl.

BAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met gebruik van informatie van deze website, daaronder begrepen ontbrekende of onjuiste vermelding van gegevens op deze website en websites waarnaar wordt verwezen. Evenmin is BAS aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het auteursrecht van de informatie op deze website ligt bij BAS. Het is alleen toegestaan de informatie te gebruiken onder vermelding van de bron.