BAS
Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatieloket voor de omgeving en het meldpunt voor hindermeldingen over het vliegverkeer rondom Schiphol. Op bezoekbas.nl vindt u handige informatie over verschillende onderwerpen, zoals baangebruik, vliegroutes, baanonderhoud en wet- en regelgeving. Ook kunt u bij BAS een melding doen als u hinder ervaart van vliegverkeer rondom Schiphol.

BAS is een stichting gestart in 2007 door LVNL en Schiphol. Het bestuur van BAS bestaat uit twee leden van beide organisaties. Verder bestaat het team uit een manager, een aantal medewerkers en een kernteam met leden vanuit Schiphol, de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Dit doet BAS

BAS informeert omwonenden en andere betrokkenen over het vliegverkeer van en naar Schiphol. U kunt meer lezen over bijvoorbeeld het geplande onderhoud aan de banen, het actuele baangebruik en over onderwerpen als geluidshinder en luchtkwaliteit. Ook is BAS het eerste aanspreekpunt bij hinder van vliegverkeer. Via onze website kunt u een melding doen van hinder. Wij brengen ervaren hinder in kaart en rapporteren daarover aan Schiphol, LVNL, het ministerie van IenW en de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De rapportages van hindermeldingen leveren input voor het Minder hinder-programma van Schiphol en LVNL.   

Bekijk hier het reglement voor meldingen en informatieverzoeken (pdf).

Betrokken partijen

Dagelijks zijn er verschillende partijen betrokken bij alles rondom de luchthaven: LVNL, Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, Stichting Leefomgeving Schiphol, de MRS, Rijksoverheid, ILT en provincies en gemeenten.

LVNL en Schiphol

Luchtvaartmaatschappijen

Stichting Leefomgeving Schiphol

Maatschappelijke Raad Schiphol(MRS)

Rijksoverheid

Provincie en gemeente