BAS
Baanonderhoud

Regelmatig voert Schiphol onderhoud uit op en rond de banen. Dit is noodzakelijk om alle start-, landings- en taxibanen veilig en in goede conditie te houden. Tijdens het onderhoud zijn er diverse werkzaamheden, zoals het asfalt vervangen of het plaatsen van nieuwe kabels en lampen. Onderhoud is meestal van tevoren bekend, maar kan door onverwachte omstandigheden worden uitgesteld of verplaatst.

Bekijk hier de planning van dit jaar.

2024 | Planning baanonderhoud

Kort baanonderhoud

Iedere acht weken vindt kort onderhoud plaats aan een baan. Die baan is dan één nacht niet beschikbaar voor vliegverkeer. In die nacht vinden kleine werkzaamheden plaats, zoals:

 • het controleren en repareren van het asfalt;
 • het vervangen van verlichting;
 • rubber van vliegtuigbanden verwijderen;
 • kleine schades repareren;
 • grasmaaien en onkruid verwijderen.

Normaal baanonderhoud

Alle banen gaan één keer per jaar in normaal onderhoud. Hiervoor is de baan 1 à 1,5 week niet beschikbaar voor het vliegverkeer. In deze week vinden werkzaamheden plaats, zoals onderhoud aan:

 • het asfalt;
 • de lampen, kabels en leidingen;
 • de stroomvoorziening van de baan;
 • het hemelwaterafvoersysteem;
 • de markeringen op de baan;
 • de regelsystemen van de baanverlichting;
 • het gras rondom de baan.

Groot baanonderhoud

Groot onderhoud duurt zes tot zeven weken of zelfs tien tot zestien weken en vindt eens in de zeven à acht jaar plaats per baan. Tijdens het 6/7-weken groot onderhoud worden de gedeeltes van de baan vervangen, die intens gebruikt worden en dus sneller slijten. Bijvoorbeeld de plek waar de vliegtuigen landen. Vervolgens vindt er 7 à 8 jaar later groot onderhoud plaats. Hier worden niet alleen de slijtende delen, maar de asfaltlagen over de totale lengte vervangen. Maar ook worden, indien nodig, systemen vervangen zoals de baanverlichting, de hoofdwaterafvoer, ondergrondse bekabeling en de Instrument Landing Systemen. Tijdens groot onderhoud is een baan ongeveer 10 t/m 16 weken niet beschikbaar voor vliegverkeer.

In 2023 was de Zwanenburgbaan aan de beurt voor het groot onderhoud.

Impact voor omwonenden

Als een baan in onderhoud is, kan die baan niet gebruikt worden om te vertrekken en te landen. Omdat vliegtuigen andere banen gebruiken, kunnen sommige bewoners rond Schiphol meer en andere juist minder hinder ervaren. Ga naar de Planning baanonderhoud 2023 voor een overzicht van het geplande onderhoud dit jaar. Het kan zijn dat Schiphol moet afwijken van die planning, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden. Daarom vindt u onder Actueel informatie over het onderhoud en baangebruik van dit moment.

Planning baanonderhoud en minder hinder

De voorkeursbanen Polderbaan en Kaagbaan worden zoveel mogelijk ingezet voor het vliegverkeer. De vliegroutes van die banen liggen boven gebieden met relatief minder bewoners. Baanonderhoud kan ervoor zorgen dat er andere baancombinaties worden ingezet. Dat kan zorgen voor hinder. Daarom zijn er drie punten waar Schiphol rekening mee houdt bij het maken van de planning:

 • Een zo kort mogelijke baanafsluiting, zodat de voorkeursbanen niet langer dan nodig niet inzetbaar zijn.
 • Het samenvoegen van werkzaamheden, zodat de periodes met afwijkend baangebruik zo kort mogelijk zijn.
 • Groot onderhoud alleen in rustige periodes, dit houdt in: onderhoud vindt zoveel mogelijk plaats in het vroege voorjaar en/of najaar. Er is dan minder vliegverkeer en omwonenden verblijven meer in huis.

Veelgestelde vragen

Wat is kort onderhoud?

Wat is normaal onderhoud?

Waarom vinden er meetvluchten plaats en hoe werkt dit?

Staat uw vraag er niet tussen?

Ga naar alle veelgestelde vragen