BAS
Veelgestelde vragen
Heeft Schiphol een verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend voor een regeling met de benodigde ontheffingen voor het groot onderhoud aan de Kaagbaan in 2024? En komt hierover een internetconsultatie?

Ook tijdens baanonderhoud, zoals het geplande groot onderhoud aan de Kaagbaan in 2024, moeten Schiphol en LVNL het vliegverkeer in alle omstandigheden veilig en efficiënt kunnen afhandelen. Daarvoor zal in bepaalde situaties alternatieve banen moeten worden ingezet.  Het kan daarbij voorkomen dat aan een aantal regels voor baangebruik uit het luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB) niet kan worden voldaan. De luchthaven kan daarom ontheffing van deze regels aanvragen conform artikel 8.23 van de luchtvaartwet.

Schiphol heeft het ministerie van IenW verzocht een regeling vast te stellen voor de onderhoudswerkzaamheden in 2024, waarin de volgende benodigde vrijstellingen en ontheffingen worden vastgesteld:

  • Vrijstelling voor het gebruik van alternatieve banen in de nacht tijdens de groot onderhoudsperiode aan de Kaagbaan en tijdens de normale onderhoudswerkzaamheden. De luchthaven heeft zichzelf als doel gesteld een nachtsluiting op Schiphol te realiseren om hinder van vliegverkeer in de nacht te voorkomen. Dat is niet van het ene op het andere moment uitvoerbaar, omdat luchtvaartmaatschappijen start- en landingsrechten hebben op Schiphol, ook gedurende de nacht. Ook komend jaar handelt Schiphol daarom verkeer af in de nacht.
  • Ten aanzien van de regels voor strikt preferentieel baangebruik worden vervangende preferentietabellen vastgesteld voor de periode van groot onderhoud aan de Kaagbaan en de periodes van normale onderhoudswerkzaamheden. Ook wordt een vervangende set met grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten vastgesteld. De minister van IenW heeft 14 november jl. besloten de experimenteerregeling op te schorten waarmee de voorgenomen krimpplannen voor Schiphol voorlopig zijn opgeschort. Het ministerie beoordeelt wat hiervan het effect is op een eventuele ministeriële regeling voor het onderhoud.

Het Ministerie van IenW is van plan om een internetconsultatie te organiseren over deze ministeriële regeling.


← Ga terug naar alle veelgestelde vragen