BAS
Veelgestelde vragen
Welke tijden worden gezien als de ‘nacht’ en welke regels gelden dan?

De tijden die gehanteerd worden voor het vliegverkeer in de ‘nacht’ zijn verschillend en afhankelijk van waarvoor deze toegepast worden. Zo zijn er specifieke tijden voor de nachtperiode die gebruikt worden om de geluidsbelasting van vliegverkeer in de nacht te bepalen. Er gelden weer andere tijden voor het toegestane baangebruik in de nacht. Dit maakt dat je verschillende tijden kunt tegenkomen wanneer je op zoek bent naar informatie over het vliegverkeer in de nacht. In onderstaande tabel hebben we de verschillende begrippen, tijden, regels en baaninzet overzichtelijk op een rij gezet. Daarmee beogen we inzicht te verschaffen in de verschillende tijden die je tegenkomt en welke regels en afspraken hierbij horen.

Tijden van de nacht Begrippen Wat zijn de regels Welke banen mogen ingezet Toelichting
23.00-06.00 uur Wettelijk nachtelijk baangebruik

‘Nachtregime’

Gebruik start- en landingsbanen voorgeschreven en gebruik vaste nachtroutes Max twee banen (geluid)preferent De wettelijke nacht waarin het baangebruik volgens de regels voor de nacht moet plaatsvinden.
23.00 – 7.00 uur ‘Nachtperiode’ Hoe zwaar telt het geluid voor de geluidruimte Van 23:00 – 6.00 max twee banen (geluid)preferent.

Tussen 6.00 en 7.00 uur gelden de wettelijke regels voor baangebruik overdag: 2+1 evt. +1

De geluidbelasting LNIGHT wordt over deze periode bepaald. In de geluidbelasting LDEN telt het geluid van de aankomende en vertrekkende vliegtuigen in deze periode 10 x zo zwaar mee.
22.30-23.00 en

6.00-06.30 uur

Verlengd nachtelijk baangebruik Indien het verkeersaanbod het toelaat kan het gebruik van de nachtelijke routes worden uitgebreid in deze periodes Als dit mogelijk is dan worden max twee (geluidpreferente) banen ingezet. Indien het verkeer het toelaat kunnen de vaste nachtroutes eerder ingezet worden en/of langer aangehouden.
19.00 tot 23.00 uur Avondperiode Gebruik van de banen volgens de regels voor baangebruik overdag Omzet van start- en landingsbanen volgens de regels voor het baangebruik overdag: 2+1 evt. +1 In de geluidbelasting LDEN wordt het geluid van de aankomende en vertrekkende vliegtuigen in deze periode 3,3 x zo zwaar meegeteld.


← Ga terug naar alle veelgestelde vragen