BAS
Veelgestelde vragen
Wanneer is er sprake van verminderd en beperkt zicht en welke invloed heeft dit op de afhandeling van het vliegverkeer op Schiphol?
Voor piloten en luchtverkeersleiders is goed zicht van groot belang voor een veilige vluchtuitvoering en afhandeling van het vliegverkeer. Zeker op en rond de luchthaven. Met goed zicht kunnen verkeersleiders gebruik maken van de visuele waarnemingen van piloten om voldoende veilige afstand tussen vliegtuigen te behouden, in jargon ‘separeren’. Wordt het zicht verminderd of beperkt – bijvoorbeeld door laaghangende bewolking of mist – dan wordt de afstand tussen de vliegtuigen vergroot. De zichtomstandigheden worden bepaald door het horizontale zicht (hoe ver kan je kijken) en, als er sprake is van bewolking, de hoogte van de wolkenbasis boven de grond (hoe hoog kan je kijken).Van verminderde zicht (ook wel marginaal zicht) is sprake als het horizontale zicht minder dan vijf kilometer is.. en/of de wolkenbasis op minder dan 300 meter (1.000 voet) hoogte is. Er zijn dan aanvullende maatregelen nodig om een veilige operatie te blijven garanderen. Visuele naderingen zijn in deze situatie niet meer toegestaan en bij afhankelijke baancombinaties gelden specifieke procedures Als het zicht minder is dan 1.500 meter en/of  de wolkenbasis lager is dan 100 meter (300 voet), is er sprake van Beperkt Zicht Omstandigheden (BZO). Piloten en luchtverkeersleiders kunnen andere vliegtuigen of voertuigen op en rondom de luchthaven dan niet meer goed zien. Tijdens BZO worden extra maatregelen genomen omwille van de veiligheid:
  • De start- en landingsbanen worden extra beveiligd door “stopbars” bij de op- en afritten;
  • De separatie tussen vliegtuigen wordt vergroot;
  • Het baangebruik en de capaciteit worden aangepast op basis van de actuele zichtwaarden;
  • Werkzaamheden op het luchthaventerrein worden beperkt of stopgezet;
  • Vliegers worden actief begeleid bij het taxiën op de luchthaven.
Er zijn vier stadia  BZO – fase A, fase B, fase C en fase D – waarbij fase D staat voor de slechtste zichtwaarden.
  • BZO A: Het horizontale zicht is minder dan 1,5 kilometer en/of de wolkenbasis ligt tussen de 60 en 100 meter;
  • BZO B: Het horizontale zicht is minder dan 550 meter en de wolkenbasis is lager dan 60 meter;
  • BZO C: Het horizontale zicht is minder dan 350 meter
  • BZO D: Het horizontale zicht is minder dan 200 meter.
Meer informatie is te vinden op de websites van LVNL (https://www.lvnl.nl/veiligheid/weersinvloeden) , Schiphol (https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-als-buur/blog/veilig-vliegen-bij-verminderd-zicht/) en BAS (https://bezoekbas.nl/weersinvloeden/)


← Ga terug naar alle veelgestelde vragen