close
BAS
Vraag & antwoord
Waarom hoor ik vliegtuigen in de nacht?
Schiphol is dag en nacht geopend voor vliegverkeer. Tussen 23.00 en 07.00 uur worden minder vluchten afgehandeld en zijn in principe alleen de Kaagbaan en Polderbaan in gebruik.
Om geluid aan de grond te minimaliseren, wordt er gebruikgemaakt van vaste nachtnaderingsroutes en voeren vliegtuigen glijvluchtnaderingen uit. Alleen bij uitzonderingen – zoals weersomstandigheden of onderhoud aan banen of systemen – wordt van nachtnaderingsroutes afgeweken.

Om geluidshinder verder te beperken, probeert Luchtverkeersleiding Nederland de nachtprocedures al vanaf 22:30 uur te starten en tot 06.30 te verlengen. Of dit lukt, is afhankelijk van het verkeersaanbod.