BAS
Publicaties
Publicaties 2023 (1 nov 2022 t/m 31 okt 2023)

Eerste kwartaalrapportage (1 nov 2022 t/m 31 jan 2023)

Tweede kwartaalrapportage (1 februari 2023 t/m 30 april 2023)

Derde kwartaalrapportage (1 mei 2023 t/m 31 juli 2023)

Vierde kwartaalrapportage (1 augustus 2023 t/m 31 oktober 2023)

Jaaroverzichten en integrale jaarrapportage (1 november 2022 t/m 31 oktober 2023)

Jaaroverzichten 2023

Het clustergerichte jaaroverzicht 2023 beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2022 t/m 31 oktober 2023. BAS geeft per cluster informatie over de gemelde hinder in relatie tot de (mogelijke) oorzaken hiervan. Daarnaast komt achtergrondinformatie aan bod. Naast deze clustergerichte jaaroverzichten wordt een integrale jaarrapportage door BAS uitgebracht, waarin een totaalbeeld wordt geschetst. De integrale jaarrapportage gebruiksjaar 2023 zal naar verwachting in april 2024 gepubliceerd worden.

Integrale jaarrapportage 2023

In gebruiksjaar 2023 was er een beperkte toename te zien van het aantal meldingen en melders bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Dit blijkt uit de gepubliceerde BAS jaarrapportage over gebruiksjaar 2023, dat van 1 november 2022 tot 31 oktober 2023 loopt. Melders in de focusgroep dienden samen 89.023 specifieke meldingen, 86.472 periodemeldingen en 11.570 algemene meldingen in. In totaal is dit is een stijging van 7% ten opzichte van het jaar ervoor. De focusgroep bestaat uit melders die 1 tot 500 meldingen per jaar indienen. Het totaal aantal vliegbewegingen* op Schiphol steeg met 8% tot 451.997.

*: Dit totaal aantal vliegbewegingen bestaat uit het handelsverkeer, zakelijk en maatschappelijk vliegverkeer en helikopter verkeer