BAS
Publicaties
Publicaties 2016 (1 nov 2015 t/m 31 okt 2016)

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol analyseert elk kwartaal binnengekomen meldingen over hinder door vliegverkeer van Schiphol. We maken afzonderlijke rapportages voor vijf clusters. Per cluster biedt BAS informatie over ondervonden hinder en oorzaken ervan.