BAS
Nieuws
Rapportages eerste kwartaal 2023 zijn beschikbaar

De eerste kwartaalrapportages per cluster van 2023 zijn beschikbaar. In deze rapportages vindt u een overzicht van de ingediende meldingen per cluster van 1 november 2022 tot en met 31 januari 2023.

De clusters zijn geografisch vastgelegde gebieden genoemd naar een baan op Schiphol. Dit wil niet zeggen dat alle meldingen uit een cluster als oorzaak ook deze baan hebben. Alle meldingen krijgen op basis van tijd, locatie en radargegevens een unieke koppeling en oorzaak. De uitwerking hiervan vindt u terug in de rapportages.

UPDATE: de eerste kwartaalrapportage cluster Polderbaan (gebruiksjaar 2023) is herzien: tabel 1 (aantal melders/ meldingen) is aangepast. Daarnaast is een gedeelte van de toelichting op figuur 2 en samenvatting hierdoor tekstueel herzien.