BAS
Nieuws
Jaaroverzichten gebruiksjaar 2022 zijn beschikbaar

De clustergerichte jaaroverzichten (gebruiksjaar 2022) zijn beschikbaar. Het clustergerichte jaaroverzicht 2022 beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2021 t/m 31 oktober 2022. BAS geeft per cluster informatie over de gemelde hinder in relatie tot de (mogelijke) oorzaken hiervan. Daarnaast komt achtergrondinformatie aan bod. Naast deze clustergerichte jaaroverzichten wordt een integrale jaarrapportage door BAS uitgebracht, waarin een totaalbeeld wordt geschetst. De integrale jaarrapportage gebruiksjaar 2022 zal naar verwachting eind februari 2023 gepubliceerd worden.

De clusters zijn geografisch vastgelegde gebieden genoemd naar een baan op Schiphol. Dit wil niet zeggen dat alle meldingen uit een cluster als oorzaak ook deze baan hebben. Alle meldingen krijgen op basis van tijd, locatie en radargegevens een unieke koppeling en oorzaak. De uitwerking hiervan vindt u terug in de rapportages.