close

Ik heb een vraag over…

Waarom krijg je informatie over het vliegverkeer als antwoord op de gemaakte melding?

Wanneer wordt het luchtruim herzien/ heringericht?

Wat doet BAS met uw melding?

Wat is een periodemelding?

Witte strepen in de lucht, was is dat?