BAS
Veelgestelde vragen
Waarom wordt, nu in het najaar de dagen korter worden, in de ochtend en in de avond tijdens de landingspieken de Aalsmeerbaan (18L) vaker als enige startbaan ingezet, in plaats van de Kaagbaan (24) bij wind uit zuidelijke richtingen?

Dit heeft te maken met de kortere periodes van daglicht in het najaar en gedurende de winter. Het wordt later licht en eerder donker. De eerste landingspiek in de ochtend en de laatste landingspiek in de avond vinden daardoor nu meestal gedeeltelijk of geheel in het donker plaats. Er wordt dan vaker gekozen voor een onafhankelijke baancombinatie. Dit heeft ook te maken met het verkeersaanbod op dat moment. De baancombinatie buiten UDP (Uniforme Daglicht Periode) staat beschreven in het NNHS (Nieuw Normen- en Handhavings-stelsel Schiphol) regel 5b.

Landen op de Zwanenburgbaan (18C) en starten vanaf de Kaagbaan (24) richting het zuidwesten is afhankelijk van elkaar. Ze zijn afhankelijk van elkaar, omdat bij een eventuele doorstart van een landend vliegtuig op de Zwanenburgbaan, deze potentieel in conflict kan komen met een startend vliegtuig vanaf de Kaagbaan. Dit is als gevolg van de ligging van deze twee banen. Vanwege strengere regels en veiligheidseisen bij gebruik van deze afhankelijke baancombinatie in het donker kunnen er veel minder vliegtuigen tegelijk landen en starten gedurende een landingspiek.

Wanneer er wordt gestart vanaf de Aalsmeerbaan (18L) in plaats van de Kaagbaan (24) is er sprake van onafhankelijk baangebruik. Dit is in dit geval veiliger, efficiënter en conform regels en afspraken voor het baangebruik. Indien het startende verkeersaanbod gedurende deze landingspieken in de vroege ochtend en avond laag is, kan meestal toch de Kaagbaan worden gebruikt als startbaan.

 


← Ga terug naar alle veelgestelde vragen