BAS
Nieuws
Jaaroverzichten gebruiksjaar 2023

De jaaroverzichten per cluster van gebruiksjaar 2023 zijn beschikbaar. In deze rapportages vindt u een overzicht van de ingediende meldingen per cluster van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023.

De clusters zijn geografisch vastgelegde gebieden genoemd naar een baan op Schiphol. Dit wil niet zeggen dat alle meldingen uit een cluster als oorzaak ook deze baan hebben. Alle meldingen krijgen op basis van tijd, locatie en radargegevens een unieke koppeling en oorzaak. De uitwerking hiervan vindt u terug in de rapportages.

Naast deze clustergerichte jaaroverzichten wordt een integrale jaarrapportage door BAS uitgebracht, waarin een totaalbeeld wordt geschetst. De integrale jaarrapportage gebruiksjaar 2023 zal naar verwachting medio maart 2024 gepubliceerd worden.