BAS
30-07-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 19 t/m 25 juli 2021

Baangebruik

Er waren gemiddeld 993 vluchten per dag. Ten opzichte van week 29 is het aantal vluchten nagenoeg gelijk gebleven. 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 71%.

 Totaal afgelopen week

Polderbaan 30%
Kaagbaan 37%
Zwanenburgbaan 8%
Aalsmeerbaan 12%
Buitenveldertbaan 10%
Schiphol-Oostbaan 2%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Door de heersende noordenwind is afgelopen week voornamelijk in noordelijke richting geland en gestart. Het grootste deel van het verkeer is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk ingezet als tweede startbaan tijdens piekmomenten. De Aalsmeerbaan is voornamelijk ingezet als tweede landingsbaan tijdens piekmomenten.

Piekmomenten

Gedurende elke ochtend was er sprake van een landingspiek (tussen 06:55 en 09:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:05 en 11:50 uur). Ook was er elke middag een landingspiek (tussen 12:20 en 14:15 uur) gevolgd door twee startpieken (tussen 14:10 en 15:15 uur en 16:00 en 17:25 uur). Op alle avonden was er een landingspiek (tussen 17:55 en 20:25 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:30 en 21:55 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1176 melders meldingen ingediend, dit is 13% meer dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Wat doet BAS met uw melding?

Antwoord van BAS

We registreren, categoriseren en analyseren alle meldingen van omwonenden. Op basis van hiervan signaleren we trends en patronen, en creëren we kwartaal- en jaarrapportages. Schiphol, LVNL en het ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen de rapportages, signalen en aanbevelingen van BAS aangrijpen om maatregelen te nemen of voorstellen te doen om bepaalde vormen van hinder terug te dringen.

We streven ernaar om buurtbewoners en andere belanghebbenden op een proactieve en objectieve manier informatie over vliegverkeer te verstrekken. Daarnaast zijn we het eerste aanspreekpunt voor hindermeldingen. Aan de hand van deze meldingen brengen we de totale hinder in kaart en rapporteren we richting Schiphol, LVNL en Omgevingsraad Schiphol. Zo zorgen we voor een dialoog tussen de omgeving van Schiphol en de luchtvaartsector.

Bekijk bij www.minderhinderschiphol.nl alle maatregelen, onderzoeken en initiatieven waarmee Schiphol en de LVNL de hinder in de omgeving verder willen beperken. BAS heeft input geleverd voor deze maatregelen aan de hand van de ingediende meldingen.

Aankomende week – 9 t/m 15 augustus

Vliegverkeer per dag

We vervachten aankomende week gemiddeld 1.025 vluchten per dag. 

Meer informatie

In de zomervakantie kiezen meer mensen voor een vliegreis. Daardoor verwachten we in augustus gemiddeld meer dan duizend vluchten per dag.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten. Door het toegenomen verkeersaanbod verwachten we in de namiddag een extra landingspiekmoment.

· Landen: 07:20 – 09:00 uur
· Starten: 09:20 – 11:00 uur
· Landen: 12:40 -13:40 uur
· Starten: 14:20 – 15:20 uur
· Landen: 15:20 – 16:00 uur
· Starten: 16:00 – 17:00 uur
· Landen: 18:40 – 20:00 uur
· Starten: 20:20 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Komende week staan er geen onderhoudswerkzaamheden gepland die het baangebruik voor langere tijd beïnvloeden.

Bekijk hier de planning van het onderhoud.

 

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.