BAS
24-03-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

27 maart t/m 9 april 2023 | Week 13 + 14

Verwachting

In de weken van 27 maart – 9 april 2023 verwachten we gemiddeld 1195 vluchten per dag op Schiphol. De weken daarna verwachten wij een toename tot gemiddeld 1285 per week richting de meivakantie.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Deze richttijden zijn op sommige momenten iets verschoven als gevolg van het ingaan van het zomerseizoen per 26 maart. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Zwanenburgbaan is van 2 januari tot medio april in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij noordenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer dat normaal zou landen op de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij zuidenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan. Een klein deel van de vluchten zal gebruik maken van de Kaagbaan. Mocht tijdens de onderhoudsperiode de Kaagbaan in de nacht niet beschikbaar zijn dan is een ontheffing aangevraagd om gebruik te mogen maken van de Aalsmeerbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Voor de periode van 16 januari tot en met 23 april 2023 is daardoor, met op verzoek ingeleverde vrije dagen, het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

6 t/m 19 maart 2023 | Week 10 + 11

Baangebruik

In de weken 8 en 9 waren er gemiddeld 1066 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1075). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 7 en 8) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 84%.

Kaagbaan36,9%
Buitenveldertbaan13,9%
Polderbaan32,7%
Schiphol-Oostbaan4,3%
Zwanenburgbaan0%
Aalsmeerbaan12,2%

Baangebruik

Meer dan de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 33% en 37% van het vliegverkeer.

De Zwanenburgbaan is vanaf 2 januari in groot onderhoud en daarom niet in gebruik geweest.

De Aalsmeerbaan is overdag gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens piekperiodes of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 12% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 14% van de vluchten gebruikt. Als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan is deze baan vaker ingezet dan normaal, voornamelijk als tweede baan tijdens piekperiodes. Dit in combinatie met bepaalde weersomstandigheden – zoals westen- of oostenwind en winterse buien op een aantal dagen. De Buitenveldertbaan is gedurende zeven nachten ingezet als landingsbaan als gevolg van nachtelijke werkzaamheden op de Polder- en Kaagbaan en weersomstandigheden.

De Schiphol-Oostbaan – gebruikt voor 4% van de vluchten – is op meerdere dagen ingezet als tweede of enige landingsbaan vanwege het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan en/of de weersomstandigheden zoals slecht zicht of de wind waardoor de Buitenveldertbaan niet ingezet kon worden.

Aantal melders

In week 10 zijn er door 1156 melders meldingen ingediend, dit is circa 63,7% meer dan de week ervoor.

In week 11 zijn er door 878 melders meldingen ingediend, dit is circa 24,1% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Welke aandachtsgebieden zijn in de BAS jaarrapportage 2022 naar voren gekomen en welke betrokken partijen geven hieraan een follow-up?

Uit de bevindingen en analyses in deze jaarrapportage heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de onderstaande onderwerpen als belangrijkste aandachtsgebieden gedestilleerd die van belang zijn voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit in de regio rondom Schiphol. Het betreft:

1. de hinder van vliegverkeer gedurende de nacht;

2. de inzet van niet-preferente banen in de late avond;

3. het gewijzigde baangebruik ten gevolge van (groot) baanonderhoud waardoor met name onder de aan- en uitvliegroutes van andere (niet-preferente) banen meer hinder optreedt;

4. de hinder die wordt ondervonden door vluchten met verouderde vliegtuigtypes (zoals de Boeing 747-400) in de late avond en nacht.

Royal Schiphol Group (RSG) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaan met BAS in gesprek over deze aandachtsgebieden, zodat dit binnen het Minder Hinder-programma vervolg kan krijgen.

Voor de integrale jaarrapportage 2022 kunt u onderstaande link raadplegen:

BAS-jaarrapportage-2022Definitief.pdf (bezoekbas.nl)