BAS
23-12-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

26 december 2022 t/m 15 januari 2023 | Week 52+1+2

Verwachting

In de weken van 26 december 2022 – 15 januari 2023 verwachten we gemiddeld 1.005 vluchten per dag op Schiphol. Na de kerstvakantie verwachten we een lichte daling richting eind januari.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:00 uur
  • Landen: 13:00 – 13:40 uur
  • Starten: 14:20 – 15:20 uur
  • Landen: 15:20 – 16:00 uur
  • Starten: 16:40 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Zwanenburgbaan is van 2 januari tot medio april in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij noordenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer dat normaal zou landen op de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij zuidenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan. Een klein deel van de vluchten zal gebruik maken van de Kaagbaan. Mocht tijdens de onderhoudsperiode de Kaagbaan in de nacht niet beschikbaar zijn dan is een ontheffing aangevraagd om gebruik te mogen maken van de Aalsmeerbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kan momenteel door meerdere oorzaken op twee momenten in de avond (ongeveer 17.40 tot 18.20 uur en 20.00 tot 20.45 uur) onvoldoende luchtverkeersleiders inzetten. Op deze twee momenten wordt geen verkeersleiding gegeven vanuit Toren-West waardoor de Polderbaan niet kan worden ingezet. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen week

5 t/m 18 december 2022 | Week 49 + 50

Baangebruik

In week 49 en 50 waren er gemiddeld 986 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1.000). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 48 en 49) is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 80%.

Kaagbaan27,4%
Buitenveldertbaan8,1%
Polderbaan32,0%
Schiphol-Oostbaan0,1%
Zwanenburgbaan15,2%
Aalsmeerbaan17,2%

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 32% en 27% van het vliegverkeer. Vanwege sproeiwerkzaamheden op donderdag 15 december en zondag 18 december was de Polderbaan tijdelijk niet beschikbaar.

De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden, weersomstandigheden of gladheidsbestrijding (zoals op 15 en 18 december). Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 15% en 17% van de vluchten. De Zwanenburgbaan is gedurende vier nachten ingezet als landingsbaan vanwege werkzaamheden op de Polder- of Kaagbaan.

De Buitenvelderbaan is voor 8% van de vluchten gebruikt, zowel voor startend verkeer als landend verkeer. Hiervoor waren verschillende redenen zoals het weer (wind, zicht en buien), gladheidsbestrijding of kort onderhoud op andere banen en het tijdelijk inzetten vanwege ombouwen van noordelijk naar zuidelijk baangebruik (of vice versa) vanwege veranderende windcondities. In de nacht van 8 december is deze baan ook kort ingezet als landingsbaan als gevolg van een combinatie van werkzaamheden op de Polderbaan en de weersomstandigheden (zicht en wind).

De Schiphol-Oostbaan – waarop 0,1% van het verkeer is geland – is op 18 december in de middag kort ingezet als tweede landingsbaan vanwege gladheidsbestrijding (sproeien) op de Zwanenburgbaan vanwege winterse omstandigheden.

Aantal melders

In week 49 (periode: 5 t/m 11 december) zijn er door 617 melders meldingen ingediend, dit is circa 1% meer dan de week ervoor.

In week 50 (periode: 12 t/m 18 december) zijn er door 468 melders meldingen ingediend, dit is circa 24% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom werd de Zwanenburgbaan (18C) in de nacht van 13 op 14 december ingezet voor startend vliegverkeer?

Vanwege simultane werkzaamheden (klein baanonderhoud) aan de Kaagbaan (06/24) en Aalsmeerbaan (18L/36R) in de nacht van 13 op 14 december en wind uit voornamelijk zuidoostelijke tot oostelijke richtingen werd tijdens die nacht van circa 23:00 uur tot circa 05:00 uur de volgende baancombinatie ingezet: de Polderbaan (18R) voor landend vliegverkeer, de Zwanenburgbaan (18C) voor startend vliegverkeer (in zuidelijke richting).

Inwoners uit onder meer Aalsmeer, Rijsenhout en Kudelstaart kunnen van dit startende vliegverkeer overlast hebben ervaren.