BAS
Projecten
Polderbaan vanavond tijdelijk niet in gebruik

Laatste update:

Polderbaan vanavond tijdelijk niet in gebruik

LVNL kan door meerdere oorzaken op twee momenten in de avond (ongeveer 17.40 tot 18.20 uur en 20.00 tot 20.45 uur) onvoldoende luchtverkeersleiders inzetten. Op deze twee momenten wordt geen verkeersleiding gegeven vanuit Toren-West waardoor de Polderbaan niet kan worden ingezet. Toren-Centrum van waaruit het vliegverkeer op de andere banen wordt begeleid, draait volledig door en zal op die twee momenten het verkeer afhandelen op een andere baan, zoals de Zwanenburgbaan. Er is gekozen voor deze twee momenten omdat het aanbod van het vliegverkeer lager is dan op andere momenten overdag, wat moet zorgen voor de minste impact op de omgeving.

Tijdens een proef afgelopen maanden is het verkeer op de Polderbaan op de twee genoemde momenten afgehandeld vanaf Toren-Centrum, met behulp van onder andere camerabeelden die zicht geven op de Polderbaan. Uit de evaluatie van de proef blijkt echter dat dit om verschillende redenen geen duurzame oplossing biedt. LVNL onderzoekt nu met hoge prioriteit of er werkbare mogelijkheden zijn of ontwikkeld kunnen worden om tijdens de twee momenten het vliegverkeer op de Polderbaan af te kunnen handelen. Hierbij zetten we erop in om de verkeersleiders op Toren West, in staat te stellen om tijdens de pauzes van de grondverkeersleider, ook grondverkeersleiding te kunnen verlenen. Momenteel werkt LVNL aan de hiervoor benodigde opleiding en brevetering van verkeersleiders. Ook werken we aan een structurele oplossing door het opleidingsrendement te verhogen.

Gezien het belang voor de omgeving heeft LVNL ondertussen ook gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie al te kunnen herstellen. Voor de periode van week 3 tot en met week 16 2023 zijn we in staat om, met op verzoek ingeleverde vrije dagen, het rooster voor de pauzediensten op Toren-West te vullen. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening tijdens de pauzediensten op Toren-West niet geleverd kan worden.

Als gevolg van de COVID-pandemie ondervindt LVNL een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Er was in die periode te weinig doorstroming in de opleiding en er zijn tegelijk veel luchtverkeersleiders met pensioen gegaan. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. LVNL doet alles binnen de mogelijkheden om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

Het banenstelsel van Schiphol