BAS
23-02-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

26 februari t/m 10 maart 2024 | Week 09+10

Verwachting

In de weken van 26 februari – 10 maart 2024 verwachten we gemiddeld 1265 vluchten per dag op Schiphol. Richting eind maart zien we een lichte stijging naar gemiddeld 1265 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 12:40 uur
  • Landen: 12:40 – 13:20 uur
  • Starten: 14:20 – 15:20 uur
  • Landen: 15:20 – 16:00 uur
  • Starten: 16:20 – 17:20 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Kaagbaan krijgt een grote onderhoudsbeurt van 19 februari tot medio april en is daardoor niet inzetbaar voor vliegverkeer. In deze periode landen er meer vliegtuigen op de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Voor het vertrekkend verkeer zetten we ook vaker de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan in. In uitzonderlijke gevallen kan ’s nachts de Schiphol-Oostbaan ingezet worden voor landend verkeer vanuit het noordoosten. Meer informatie over het groot onderhoud aan de Kaagbaan is te vinden op: Groot Onderhoud Kaagbaan (06/24) – BAS (bezoekbas.nl)

Terugblik afgelopen weken

5 februari t/m 18 februari 2024 | Week 06+07

Baangebruik

In week 6 en week 7 waren er gemiddeld 1204 vluchten per dag (prognose 1250). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 5 en 6) is het aantal vluchten toegenomen.

Kaagbaan25,5%
Buitenveldertbaan5,0%
Polderbaan31,3%
Schiphol-Oostbaan2,6%
Zwanenburgbaan14,6%
Aalsmeerbaan21,0%

Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Kaagbaan en Polderbaan, respectievelijk 26% en 31% van de vluchten. Het gebruik van deze twee banen zorgt, relatief gezien, voor het minste aantal gehinderde omwonenden. Vanwege voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud kon de Kaagbaan gedurende meerdere dagen en nachten niet ingezet worden.

Hierdoor is de Aalsmeerbaan vaker dan gebruikelijk ingezet. De Aalsmeerbaan is ook gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 21% van de vluchten.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege weersomstandigheden, werkzaamheden of inspecties. Deze baan is tijdens meerdere nachten op momenten gebruikt als landings- en startbaan vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 15% van de vluchten.

De Buitenveldertbaan is op meerdere dagen – en drie nachten – ingezet als landingsbaan vanwege weerscondities (o.a. krachtige tot stormachtige (zuid)westenwind). Daarnaast kort als startbaan richting het westen gedurende twee pieken vanwege het weer. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 5% van de vluchten.

De Schiphol-Oostbaan is gedurende meerdere dagen ingezet als landingsbaan voor het commerciële vliegverkeer (handelsverkeer) vanwege eerder genoemde weersomstandigheden. In totaal voor 3% van deze vluchten.

Aantal melders

In week 6 zijn er door 1375 melders meldingen ingediend, dit is circa 25,9% meer dan de week ervoor.

In week 7 zijn er door 915 melders meldingen ingediend, dit is circa 33,5% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Welke duurzame werkzaamheden worden er verricht aan de Kaagbaan (06/24)?

Ieder jaar gaat een van de zes start- en landingsbanen op Schiphol in groot onderhoud. Dit is nodig om grootschalige werkzaamheden uit te voeren die niet passen binnen de regulier onderhoudsbeurten (klein onderhoud en normaal onderhoud) die de luchthaven ieder jaar uitvoert. Dit jaar is de Kaagbaan (06/24) aan de beurt voor groot onderhoud. Het groot onderhoud aan de Kaagbaan (06/24) is op 18 februari 2024 om 23:00 van start gegaan en is naar verwachting medio april 2024 afgerond. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Heijmans en worden zo efficiënt mogelijk ingepland.

Gedurende het groot onderhoud aan de Kaagbaan wordt er gewerkt aan de veelgebruikte onderdelen van de baan. In totaal wordt er 86.800 m2 aan nieuwe asfaltverharding aangebracht op de baan en rijbanen, onder andere op de TDZ (Touch Down Zone; het deel van de baan waar vliegtuigen het eerste contact met de baan maken), andere veelgebruikte delen van de baan (zoals bij de taxibanen) en de dienstwegen. Vrijkomend asfalt wordt voor 60% hergebruikt . Ander vervangingsonderhoud wordt uitgevoerd aan het beton aan de kop van de Kaagbaan en ruim 2000 LED-armaturen worden vervangen en gerecycled. Daarnaast wordt er gewerkt aan het baanstation (elektra), 1500 meter aan hemelwaterafvoerleidingen, de waterafvoer in omliggende grasvelden en projecten in de buurt van de Kaagbaan, zoals de aanleg van 160 kilometer aan elektriciteitskabels voor de verdere elektrificatie van de luchthaven. Naast het onderhoud aan de Kaagbaan wordt ook gewerkt aan een aantal raakvlakprojecten die in de zogenaamde invloedsfeer van de baan liggen. Een duurzaam voorbeeld hiervan is het leggen van nieuwe elektriciteitskabels neer. Dit is nodig om de processen aan airside te elektrificeren en dat draagt weer bij aan de duurzaamheidsambitie van Schiphol.