BAS
Nieuws
Groot Onderhoud Kaagbaan (06/24)

Elk jaar gaat een van de zes start- en landingsbanen op Schiphol in groot onderhoud. Dit is nodig om grootschalige werkzaamheden uit te voeren die niet passen binnen de (kleinere) onderhoudsbeurten die de luchthaven ieder jaar uitvoert. Dit jaar is de Kaagbaan (06/24) aan de beurt voor groot onderhoud. Tijdens het onderhoud vinden onder meer de volgende werkzaamheden plaats:

 • Het vervangen van het asfalt van de Touch Down Zone (het deel van de baan waar vliegtuigen het eerste contact met de baan maken) en van andere gedeelten van de baan, bijvoorbeeld richting de taxibanen.
 • Het vervangen van delen van het beton aan de kop van de Kaagbaan.
 • Het vervangen van het asfalt van de dienstwegen bij de Kaagbaan.
 • Het vervangen van de armaturen van alle ledlichtsystemen en andere werkzaamheden aan de verlichtingssystemen.
 • Werkzaamheden aan het baanstation.
 • Werkzaamheden aan de hemelwaterafvoerleidingen.
 • Werkzaamheden aan de omliggende (gras-)velden.

Welke banen worden ter vervanging van.de Kaagbaan (06/24) ingezet?

Tijdens de werkzaamheden is de Kaagbaan (06/24) niet inzetbaar. Dat betekent dat het vliegverkeer gebruikmaakt van andere start- en landingsbanen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de volgende banen ingezet worden.

Voor vertrekkend vliegverkeer:

-Noordelijke windrichting:

 • Polderbaan richting het noorden (baanrichting 36L)
 • Zwanenburgbaan richting het noorden (baanrichting 36C)
 • In de nacht tussen 23:00 en 07:00 Polderbaan richting het noorden (baanrichting 36L)

-Zuidelijke windrichting:

 • Aalsmeerbaan richting het zuiden (baanrichting 18L)
 • Zwanenburgbaan richting het zuiden (baanrichting 18C)
 • Buitenveldertbaan richting het oosten (baanrichting 09) en richting het westen (baanrichting 27).
 • In de nacht tussen 23:00 en 07:00 Zwanenburgbaan richting het zuiden (baanrichting 18C)

Voor aankomend vliegverkeer:

Noordelijke windrichting:

 • Aalsmeerbaan vanuit het zuiden (baanrichting 36R);
 • Zwanenburgbaan vanuit het zuiden (baanrichting 36C)
 • In de nacht tussen 23:00 en 07:00 Zwanenburgbaan richting het noorden (baanrichting 36C)

-Zuidelijke windrichting:

 • Polderbaan vanuit het noorden (baanrichting 18R);
 • Zwanenburgbaan vanuit het noorden (baanrichting 18C)
 • Buitenveldertbaan vanuit het oosten (baanrichting 27)
 • In de nacht tussen 23:00 en 06:00 Polderbaan richting het zuiden (baanrichting 18R)

In uitzonderlijke gevallen kan ‘s nachts de Schiphol-Oostbaan ingezet worden voor landend verkeer vanuit het noordoosten (baanrichting 22).

Op onze website kunt u de vliegroutes van en naar Schiphol bekijken.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen laten voeren heeft de luchthaven Schiphol het ministerie gevraagd om tijdens de onderhoudsperioden in 2024 af te kunnen wijken van de standaardregels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) over baan- en routegebruik. Ook heeft Schiphol gevraagd om vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting vast te stellen.

Het groot onderhoud aan de Kaagbaan (06/24) start op 18 februari 23:00 en is naar verwachting 25 april 2024 afgerond. In aanloop naar het groot onderhoud kunnen komende weken voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd op en rond om de Kaagbaan (06/24). Hierdoor kunnen er korte periodes voorkomen met afwijkend baangebruik.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van bovenstaand bericht nog vragen? Dan kunt u ons telefonisch (020 601 55 55) of via de e-mail (info@mailbas.nl) bereiken.