BAS
13-08-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 2 augustus t/m 8 augustus

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 71%.

 Totaal afgelopen week

Polderbaan 31%
Kaagbaan 35%
Zwanenburgbaan 13%
Aalsmeerbaan 15%
Buitenveldertbaan 4%
Schiphol-Oostbaan 2%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Door de heersende noordenwind is gedurende de eerste helft van de week voornamelijk in noordelijke richting geland en gestart. Gedurende de tweede helft van de week was er sprake van wind uit zuidelijke (zuidwestelijke richting) en is voornamelijk in zuidelijke richting geland en gestart. Het grootste deel van het verkeer is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan.

 De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens piekmomenten. Vanwege het niet beschikbaar zijn van de Polderbaan woensdag door werkzaamheden aan de verlichting is de Zwanenburgbaan gebruikt als hoofdbaan voor starts naar het noorden en de Buitenveldertbaan als tweede startbaan. Gedurende de aansluitende nacht is de Zwanenburgbaan daarom ook als landingsbaan ingezet.

De Oostbaan en de Buitenveldertbaan zijn gebruikt wanneer door weersomstandigheden (buien, wind en/of zicht) de andere banen niet ingezet konden worden.

 

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er overdag gemiddeld 8 piekmomenten per dag:

  • In de ochtend een landingspiek (tussen 06:55 en 09:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:00 en 11:45 uur).
  • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:15 en 14:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 13:40 en 15:35 uur).
  • In de middag een landingspiek (tussen 14:55 en 16:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:00 en 17:40 uur).
  • In de avond een landingspiek (tussen 18:15 en 20:40 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:15 en 22:10 uur).

 

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1059 melders meldingen ingediend, dit is 25% meer dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Wordt er lager gevlogen over mijn woonplaats?

Antwoord van BAS

Uit radargegevens van Luchtverkeersleiding Nederland blijkt dat de vlieghoogte in de afgelopen jaren niet of nauwelijks is veranderd. Wel is het aantal vliegtuigen in het Nederlandse luchtruim toegenomen, en zou het kunnen dat er grotere vliegtuigen over uw woonplaats komen. Daardoor vallen ze mogelijk meer op.

Aankomende week – 16 t/m 23 augustus

Vliegverkeer per dag

In de week van 16 augustus – 22 augustus 2021 verwachten we gemiddeld 1.035 vluchten per dag op Schiphol. Ook in de rest van augustus en in september verwachten we gemiddeld ruim duizend vluchten per dag.

Meer informatie

In de zomervakantie kiezen meer mensen voor een vliegreis. Daardoor verwachten we in augustus gemiddeld meer dan duizend vluchten per dag.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

· Landen: 07:20 – 09:00 uur
· Starten: 09:20 – 11:00 uur
· Landen: 12:40 -13:40 uur
· Starten: 14:20 – 15:20 uur
· Landen: 15:20 – 16:00 uur
· Starten: 16:00 – 17:00 uur
· Landen: 18:40 – 20:00 uur
· Starten: 20:20 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Komende week staan er geen onderhoudswerkzaamheden gepland die het baangebruik voor langere tijd beïnvloeden.

Bekijk hier de planning van het onderhoud.

 

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.