BAS
13-01-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

16 januari t/m 29 januari 2023 | Week 3+4

Verwachting

In de weken van 16 januari – 29 januari 2023 verwachten we gemiddeld 950 vluchten per dag op Schiphol. Richting begin februari zien we een lichte stijging.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:00 uur
  • Landen: 13:00 – 13:40 uur
  • Starten: 14:20 – 15:20 uur
  • Landen: 15:20 – 16:00 uur
  • Starten: 16:40 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate

Bijzonderheden

De Zwanenburgbaan is van 2 januari tot medio april in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij noordenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer dat normaal zou landen op de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij zuidenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan. Een klein deel van de vluchten zal gebruik maken van de Kaagbaan. Mocht tijdens de onderhoudsperiode de Kaagbaan in de nacht niet beschikbaar zijn dan is een ontheffing aangevraagd om gebruik te mogen maken van de Aalsmeerbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon de afgelopen periode op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Voor de periode van 16 januari tot en met 23 april 2023 is daardoor, met op verzoek ingeleverde vrije dagen, het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

Afgelopen weken | 19 december 2022 t/m 8 januari 2023 | Week 51+52+01

Baangebruik

In week 52 en 1 waren er gemiddeld 1006 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1.015). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 51 en 1) is het aantal vluchten iets toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 82%.

Kaagbaan34,3%
Buitenveldertbaan7,3%
Polderbaan32,2%
Schiphol-Oostbaan5,5%
Zwanenburgbaan5,9%
Aalsmeerbaan14,8%

Meer dan de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 32% en 34% van het vliegverkeer.

De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- of landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 6% en 15% van de vluchten. De Zwanenburgbaan is gedurende drie nachten ingezet als start- of landingsbaan in zuidelijke richting vanwege werkzaamheden op de Polder- of Kaagbaan. De Zwanenburgbaan is vanaf 2 januari in onderhoud en daardoor niet in gebruik.

De Buitenveldertbaan is voor 7% van de vluchten gebruikt, zowel voor startend als landend verkeer. Hiervoor waren verschillende redenen zoals het weer (wind, zicht en buien), (kort) onderhoud van de Zwanenburgbaan of andere banen en het tijdelijk inzetten vanwege ombouwen van noordelijk naar zuidelijk baangebruik (of vice versa) vanwege veranderende windcondities. Gedurende twee nachten – van 23 op 24 december en van 4 op 5 januari – is er geland op deze baan als gevolg van de weersomstandigheden (harde westenwind).

De Schiphol-Oostbaan – gebruikt voor 5% van de vluchten – is op meerdere dagen ingezet als landingsbaan vanwege weersomstandigheden (o.a. harde zuidwestenwind) waardoor andere banen niet veilig konden worden gebruikt. Na 2 januari speelt ook het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan een rol waarbij de Oostbaan is ingezet als tweede landingsbaan tijdens landingspieken in het geval de Buitenveldertbaan niet kon worden ingezet.

Aantal melders

In week 51 (periode: 19 december t/m 25 december) zijn er door 545 melders meldingen ingediend, dit is circa 16,5% meer dan de week ervoor.

In week 52 (periode: 26 december t/m 1 januari) zijn er door 470 melders meldingen ingediend, dit is circa 13,8% minder dan de week ervoor.

In week 1 (periode: 2 januari t/m 8 januari) zijn er door 768 melders meldingen ingediend, dit is circa 63,4% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom ervaren inwoners uit Amsterdam en Amstelveen vanaf 2 januari meer overlast van vliegverkeer?

Vanwege groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan (18C/36C) per 2 januari 2023 is deze baan tot medio april niet beschikbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor worden, afhankelijk van de weersomstandigheden en het verkeersaanbod, in plaats van de Zwanenburgbaan andere start- en landingsbanen zoals de Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan vaker ingezet. Bij het gebruik van deze banen ervaren inwoners van Amsterdam en Amstelveen meer overlast van het vliegverkeer vanaf en naar deze banen.

Bij wind uit het zuiden zal gedurende het onderhoud tijdens landingspieken, naast de Polderbaan (baan 18R), de Buitenveldertbaan als tweede landingsbaan worden ingezet. Het kan voorkomen dat de Buitenveldertbaan niet ingezet kan worden als de wind zorgt voor een te harde dwars- of staartwindcomponent op deze baan om een veilige landing te kunnen uitvoeren. In dat geval wordt de Schiphol-Oostbaan (baan 22) als tweede landingsbaan ingezet naast de Polderbaan.

Ook kunnen verminderde zichtcondities of buien in de omgeving van luchthaven Schiphol  leiden tot het inzetten van de Schiphol-Oostbaan (22) naast de Polderbaan (18R).

Van dit landende vliegverkeer op de eindnadering richting de Schiphol-Oostbaan (22) kunnen inwoners uit onder meer Amsterdam overlast ervaren. Deze eindnadering loopt van noordoost richting zuidwest over delen van Amsterdam (Amsterdam-Noord, Binnenstad, Amsterdam-Zuid).

Bij wind uit het noorden zal gedurende het onderhoud tijdens startpieken, naast de Polderbaan (baan 36L), de Buitenveldertbaan (baan 09) als tweede startbaan worden ingezet.

Voor nadere achtergrondinformatie over het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan (18C/36C) en de effecten hiervan kunt u onderstaande link raadplegen:

Groot onderhoud Zwanenburgbaan vanaf 2 januari – BAS (bezoekbas.nl)