BAS
11-04-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

10 t/m 23 april 2023 | Week 15 + 16

Verwachting

In de weken van 10 – 23 april 2023 verwachten we gemiddeld 1230 vluchten per dag op Schiphol. De weken daarna verwachten wij richting half mei een toename tot gemiddeld 1285 per week in verband met de meivakantie.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Zwanenburgbaan is van 2 januari tot naar verwachting begin mei in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij noordenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer dat normaal zou landen op de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij zuidenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan. Een klein deel van de vluchten zal gebruik maken van de Kaagbaan. Mocht tijdens de onderhoudsperiode de Kaagbaan in de nacht niet beschikbaar zijn dan is een ontheffing aangevraagd om gebruik te mogen maken van de Aalsmeerbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Voor de periode van 16 januari tot en met 23 april 2023 is daardoor, met op verzoek ingeleverde vrije dagen, het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

20 maart t/m 2 april 2023 | Week 12 + 13

Baangebruik

In de weken 12 en 13 waren er gemiddeld 1108 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1125). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 11 en 12) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 87%.

Kaagbaan38,1%
Buitenveldertbaan14,7%
Polderbaan33,1%
Schiphol-Oostbaan3,2%
Zwanenburgbaan0%
Aalsmeerbaan10,9%

Meer dan de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 33% en 38% van het vliegverkeer.

De Zwanenburgbaan is vanaf 2 januari in groot onderhoud en daarom niet in gebruik geweest.

De Aalsmeerbaan is overdag gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens piekperiodes of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 11% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 15% van de vluchten gebruikt. Deze baan is vaker ingezet dan normaal, voornamelijk als tweede baan tijdens piekperiodes, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan. Dit in combinatie met bepaalde weersomstandigheden – zoals harde zuidwesten- en noordwestenwind op een aantal dagen. De Buitenveldertbaan is gedurende drie nachten ingezet als landingsbaan als gevolg van nachtelijke werkzaamheden op de Polder- en Kaagbaan en weersomstandigheden.

De Schiphol-Oostbaan – gebruikt voor 3% van de vluchten – is op meerdere dagen ingezet als tweede of enige landingsbaan vanwege het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan en/of de weersomstandigheden zoals slecht zicht of harde zuidwestenwind waardoor de Buitenveldertbaan niet ingezet kon worden.

Aantal melders

In week 12 zijn er door 850 melders meldingen ingediend, dit is circa 3,2% minder dan de week ervoor.

In week 13 zijn er door 880 melders meldingen ingediend, dit is circa 3,5% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Zijn meldingen bij BAS voor de statistieken of wordt er daadwerkelijk iets mee gedaan?

Alle meldingen, die bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) worden ingediend, worden meegenomen in onze kwartaal- en jaarrapportages. Van het doen van een melding gaat een signaal uit. Een signaal dat uiting geeft aan de ervaren hinder. Er zijn diverse redenen en oorzaken waarom omwonenden een melding hebben gedaan.

Meldingen kunnen als input dienen voor hinderbeperkende maatregelen en procedures binnen het Minder Hinder Schiphol programma. Als voorbeeld: in de BAS jaarrapportage 2022 zijn aandachtsgebieden geformuleerd (zie samenvatting). Uit de bevindingen en analyses in deze jaarrapportage heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de onderstaande onderwerpen als belangrijkste aandachtsgebieden gedestilleerd die van belang zijn voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit in de regio rondom Schiphol. Het betreft:

1. de hinder van vliegverkeer gedurende de nacht;

2. de inzet van niet-preferente banen in de late avond;

3. het gewijzigde baangebruik ten gevolge van (groot) baanonderhoud waardoor met name onder de aan- en uitvliegroutes van andere (niet-preferente) banen meer hinder optreedt;

4. de hinder die wordt ondervonden door vluchten met verouderde vliegtuigtypes (zoals de Boeing 747-400) in de late avond en nacht.

Royal Schiphol Group (RSG) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaan met BAS in gesprek over deze aandachtsgebieden, zodat dit binnen het Minder Hinder-programma vervolg kan krijgen.

Voor de integrale jaarrapportage 2022 kunt u onderstaande link raadplegen:

BAS-jaarrapportage-2022Definitief.pdf (bezoekbas.nl)