BAS
08-03-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

11 t/m 24 maart 2024 | Week 11+12

Verwachting

In de weken van 11 – 24 maart 2024 verwachten we gemiddeld 1270 vluchten per dag op Schiphol. Richting begin april zien we een lichte stijging naar gemiddeld 1275 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 12:40 uur
  • Landen: 12:40 – 13:20 uur
  • Starten: 14:20 – 15:20 uur
  • Landen: 15:20 – 16:00 uur
  • Starten: 16:20 – 17:20 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Kaagbaan krijgt een grote onderhoudsbeurt van 18 februari 23:00 tot medio april en is daardoor niet inzetbaar voor vliegverkeer. In deze periode landen er meer vliegtuigen op de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Voor het vertrekkend verkeer worden ook vaker de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan ingezet. In uitzonderlijke gevallen kan ’s nachts de Schiphol-Oostbaan ingezet worden voor landend verkeer vanuit het noordoosten.

Meer informatie over het groot onderhoud aan de Kaagbaan is te vinden op Groot Onderhoud Kaagbaan (06/24) – BAS (bezoekbas.nl)

Terugblik afgelopen week

19 februari t/m 3 maart 2024 | Week 8 + 9

Baangebruik

In week 8 en week 9 waren er gemiddeld 1236 vluchten per dag (prognose 1270). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 7 en 8) is het aantal vluchten toegenomen.

Kaagbaan0% (Vanwege GOH Kaagbaan)
Buitenveldertbaan6,95%
Polderbaan34,49%
Schiphol-Oostbaan0,7%
Zwanenburgbaan27,72%
Aalsmeerbaan30,12%

De Kaagbaan was niet beschikbaar in deze periode vanwege onderhoud. Normaalgesproken maakt ongeveer 30% van het vliegverkeer gebruik van de Kaagbaan. In plaats van de Kaagbaan worden tijdens het onderhoud de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan vaker ingezet dan gebruikelijk. Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Polderbaan, namelijk 34% van alle (commerciële) vluchten.

De Aalsmeerbaan is gebruikt door 30% van alle vluchten. Dit aandeel is circa twee keer zo groot dan in het geval de Kaagbaan wel beschikbaar is. Tijdens de nacht (tussen 23:00 en 06:00 uur) wordt de Aalsmeerbaan in principe niet ingezet tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan. Tenzij er geen andere baan inzetbaar is. De Aalsmeerbaan is ’s nachts niet gebruikt.

De Zwanenburgbaan is gebruikt door 28% van alle vluchten. Ook dit aandeel is circa twee keer zo groot dan gebruikelijk. De Zwanenburgbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege weersomstandigheden, werkzaamheden of inspecties. Gedurende de nacht is deze baan gebruikt als landings- of startbaan (afhankelijk van de windrichting) in plaats van de Kaagbaan.

De Buitenveldertbaan is gebruikt door 7% van alle vluchten. Deze baan is tijdens meerdere dagen – en één nacht – ingezet voor zowel startend als landend vliegverkeer. Voornamelijk vanwege weerscondities (wind en zicht) in combinatie met het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan. Als voorbeeld is de Buitenveldertbaan in startpieken ingezet als tweede startbaan omdat een andere startbaan vanwege verminderd zicht niet veilig ingezet kon worden.

De Schiphol-Oostbaan is gebruikt door 0,5% van alle (commerciële) vluchten. Deze baan is op drie dagen ingezet als landingsbaan omdat een andere landingsbaan vanwege weersomstandigheden niet ingezet kon worden. Bijvoorbeeld op 22 februari in de avond vanwege zuidwesterstorm Louis.

Aantal melders

In week 8 zijn er door 1031 melders meldingen ingediend, dit is circa 12,7% meer dan de week ervoor.

In week 9 zijn er door 1183 melders meldingen ingediend, dit is circa 14,7 meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Welk soort hindermeldingen over het vliegverkeer van en naar Schiphol onderscheiden we bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)? En waar ligt de grens tussen de focusgroep en veelmelders in de BAS jaarrapportage?

Hindermeldingen bij BAS

In het registratiesysteem zijn de hindermeldingen gesplitst in:

1. periodemeldingen, die de melder de mogelijkheid geven ervaren hinder, van vliegverkeer van/naar Schiphol, over een bepaalde tijdsperiode te melden; 2. specifieke meldingen, waarbij de melder de precieze datum en tijd van ervaren hinder over een specifieke vliegbeweging van/naar Schiphol aangeeft; 3. overige meldingen, bijvoorbeeld over het milieubeleid met betrekking tot Schiphol.

Hinder in kaart brengen

BAS heeft als missie de hinder van omwonenden door vliegverkeer zo goed mogelijk in kaart te brengen. Een objectief beeld geven van een subjectief onderwerp als hinder is een uitdaging. Daarom worden ‘veelmelders’ apart beschouwd en niet meegenomen in het eindresultaat van de analyses van BAS.

‘Veelmelders’ en overige melders (‘focusgroep’) worden in twee categorieën verdeeld, om een vertekend beeld van ervaren hinder te voorkomen. In de integrale BAS jaarrapportage wordt de ‘focusgroep’ centraal gesteld: melders die tijdens een gebruiksjaar tussen 1 en 500 meldingen hebben ingediend. Personen die op gebruiksjaarbasis meer dan 500 meldingen indienen, worden veelmelders genoemd. Deze melders staan wel in de jaarrapportage en de bijlage melders/meldingen per woonplaats vermeld, maar worden in de analyses niet meegenomen. Hiervoor is gekozen naar aanleiding van een aanbeveling van een voorloper van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).

Vanaf 2011 aanpassing definitie veelmelders

Aan het begin van gebruiksjaar 2011 is de definitie van de categorie ‘veelmelder’ aangepast. De ondergrens van het aantal meldingen van deze categorie melder is verhoogd van 100 naar 500 meldingen op gebruiksjaarbasis. Aanleiding hiervan was de invoering van ‘captcha’. Wie meer dan tien meldingen op één dag wil invoeren, moet sinds 1 november 2010 een wisselende code overtypen. Dit is gedaan om het gebruik van ‘scripts’ tegen te gaan. Hiermee konden in korte tijd via de computer grote aantallen meldingen worden ingediend, wat zorgde voor een onjuist beeld van de hinderbeleving.