BAS
Nieuws
Jaarrapportage 2023 beschikbaar

In gebruiksjaar 2023 was er een beperkte toename te zien van het aantal meldingen en melders bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde BAS jaarrapportage over gebruiksjaar 2023, dat van 1 november 2022 tot 31 oktober 2023 loopt. Melders in de focusgroep dienden samen 89.023 specifieke meldingen, 86.472 periodemeldingen en 11.570 algemene meldingen in. In totaal is dit is een stijging van 7% ten opzichte van het jaar ervoor. De focusgroep bestaat uit melders die 1 tot 500 meldingen per jaar indienen. Het totaal aantal vliegbewegingen* op Schiphol steeg met 8% tot 451.997.

*: Dit totaal aantal vliegbewegingen bestaat uit het handelsverkeer, zakelijk en maatschappelijk vliegverkeer en helikopter verkeer

Hieronder kunt u de integrale jaarrapportage 2023 en het persbericht raadplegen: