BAS
Nieuws
Jaarrapportage 2020 is beschikbaar

Als gevolg van minder vliegverkeer waren er minder meldingen over vliegtuiggeluid. Het aantal melders daalde met 40% tot 7.350. De grootste daling was in de gebieden onder de vliegroutes van de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Wel waren er verhoudingsgewijs meer melders per vliegtuigbeweging. Uit de rapportage bleek verder dat omwonenden relatief weinig meldingen maakten over moderne vliegtuigtypen.

De rapportage van BAS betreft de periode 1 november 2019 t/m 31 oktober 2020. In die periode daalde het aantal vluchten met 45,2% als gevolg van COVID-19. Doordat het vliegverkeer bijna gehalveerd was en de beschikbaarheid van de preferente banen is gestegen, kon het grotendeels gebruik maken van Polderbaan en Kaagbaan. Dit zorgde voor een afname van 55% van het aantal melders in het cluster Aalsmeerbaan en 51% in het cluster Zwanenburgbaan.

 

In de animatie hierboven wordt per week het meldingenpatroon ten opzichte van het vliegverkeer weergegeven