BAS
30-09-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

3 t/m 16 oktober 2022 | Week 41 + 42

Verwachting

In de weken van 3 – 16 oktober 2022 verwachten we gemiddeld 1.205 vluchten per dag op Schiphol. Voor de maand oktober verwachten we een vergelijkbaar aantal.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:20 uur
  • Landen: 13:20 – 14:00 uur
  • Starten: 14:00 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Polderbaan is van maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober niet inzetbaar vanwege onderhoud. Naar verwachting maakt het vliegverkeer deze dagen gebruik van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan voor zowel starten als landen. Ook kan Schiphol-Oostbaan worden ingezet als tweede landingsbaan. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

Terugblik afgelopen weken

12 t/m 25 september 2022 | Weken 37 + 38

Baangebruik

In week 37 en 38 waren er gemiddeld 1.225 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1.265). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 36 en 37) is het aantal vluchten licht gedaald. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 83%.

Kaagbaan30,6%
Buitenveldertbaan10.2%
Polderbaan33,3%
Schiphol-Oostbaan0,01%
Zwanenburgbaan13,4%
Aalsmeerbaan12,5%

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 33% en 31% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 13% en 12% van de vluchten.

De Buitenveldertbaan is voor 10% van de vluchten gebruikt, voornamelijk voor landend verkeer. Gedurende vier dagen (15 t/m 18 september) was de baan overdag in gebruik als hoofdbaan voor landende vliegtuigen vanwege de weersomstandigheden: zware buien in combinatie met de wind. Ook onderhoud aan andere banen speelde op deze dagen een rol. Daarnaast is deze baan ook op drie andere dagen gedurende momenten ingezet als landingsbaan en tijdens één dag als startbaan vanwege weersomstandigheden (o.a. draaiende wind en buien) en korte werkzaamheden op andere banen.

De Zwanenburgbaan is gedurende vijf nachten ingezet als start- of landingsbaan vanwege werkzaamheden op de Polderbaan en Kaagbaan.

Aantal melders

In week 37 (12 t/m 18 september) zijn er door 1654 melders meldingen ingediend, dit is ruim 6% meer dan de week ervoor. In week 38 (19 t/m 25 september) zijn er door 1234 melders meldingen ingediend, dit is circa 25% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom vliegt de afgelopen weken meer vliegverkeer boven Haarlem?

 De afgelopen weken zijn er geregeld dagen geweest waarop veel zware buien over ons land en langs luchthaven Schiphol heen zijn getrokken. Dit heeft, vooral van 15 t/m 19 september, ervoor gezorgd dat meerdere vertrekkende vliegtuigen vanaf de Polderbaan eerder naar het (zuid-)westen zijn gedraaid dan gebruikelijk. Dit is gebeurd in overleg met de luchtverkeersleiding. Deze vluchten zijn eerder van de vaste vertrekroute gehaald om het vliegen door zware buien ten noorden van de luchthaven te vermijden. In en rond deze buien kan namelijk zware turbulentie optreden. Hierdoor was sprake van meer vliegverkeer boven onder meer Haarlem. Normaliter vliegt dit vertrekkende vliegverkeer iets verder noordelijk voordat het ongeveer ter hoogte van Velsen richting de Noordzee draait.