BAS
31-05-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

3 t/m 16 juni 2024 | Week 23 + 24

Verwachting

In de weken van 3 – 16 juni 2024 verwachten we gemiddeld 1385 vluchten per dag op Schiphol. Richting juli zien we een vergelijkbaar beeld met gemiddeld 1380 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:20 uur
 • Starten: 16:20 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Van 25 april tot 1 juli is landen op de Kaagbaan niet mogelijk bij verminderd zicht in verband met werkzaamheden aan rijbanen naast de Kaagbaan voor het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR). Overdag wordt bij verminderd zicht en noordenwind de Aalsmeerbaan ingezet voor landend verkeer. ’s Nachts wordt in deze situatie de Zwanenburgbaan ingezet.

De Aalsmeerbaan is van maandag 3 tot zondag 9 juni buiten gebruik vanwege onderhoud. De vliegtuigen die normaal starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan zijn in deze periode aangewezen op de Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan. In de nacht van 5 op 6 en van 6 op 7 juni is ook de Kaagbaan niet beschikbaar. Het vliegverkeer maakt in deze periode meer gebruik van de Zwanenburgbaan. Meer informatie is te vinden op Schiphol | Aalsmeerbaan krijgt jaarlijkse onderhoudsbeurt

Terugblik afgelopen weken

13 t/m 26 mei 2024 | Week 20 + 21

Baangebruik

In week 20 en week 21 waren er gemiddeld 1349 vluchten per dag (prognose 1365). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 19 en 20) is het aantal vluchten afgenomen.

Kaagbaan28,5%
Buitenveldertbaan4,9%
Polderbaan33,9%
Schiphol-Oostbaan2,0%
Zwanenburgbaan12,3%
Aalsmeerbaan18,4%

Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Kaagbaan en Polderbaan: respectievelijk 29% en 34% van alle (commerciële) vluchten. Deze twee banen zijn zoveel mogelijk ingezet omdat door gebruik van deze banen, relatief gezien, het minste aantal omwonenden overlast ervaart van vliegtuigen.

De Aalsmeerbaan is gebruikt door 18% van alle vluchten, voornamelijk als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag, afhankelijk van de windrichting op dat moment. Ook is deze baan op bepaalde dagen ingezet als hoofdbaan (bijvoorbeeld op 14 en 17 mei) omdat de Kaagbaan niet inzetbaar was vanwege de weersomstandigheden.

De Zwanenburgbaan is gebruikt door 12% van alle vluchten, voornamelijk als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag, afhankelijk van de windrichting op dat moment. Deze baan is tijdens meerdere nachten ingezet als landingsbaan (afhankelijk van de windrichting) op momenten dat de Kaagbaan of Polderbaan door werkzaamheden niet beschikbaar waren.

De Buitenveldertbaan is gebruikt door 5% van alle vluchten. Deze baan is op momenten ingezet als start- of landingsbaan vanwege de weersomstandigheden. Bijvoorbeeld op 21 mei in de avond en begin van de nacht als gevolg van windcondities in combinatie met onweersbuien waardoor andere landingsbanen niet veilig ingezet konden worden. En op 20 mei als startbaan omdat er vanwege een combinatie van verminderd zicht en de windcondities niet parallel naar het noorden kon worden gestart.

De Schiphol-Oostbaan is gebruikt door 2% van alle (commerciële) vluchten. Deze baan is op meerdere dagen ingezet tijdens pieken als tweede landingsbaan. Dit omdat er vanwege weersomstandigheden (buien in combinatie met een lage wolkenbasis) niet parallel kon worden geland en ook de Buitenveldertbaan niet inzetbaar was.

Aantal melders

In week 20 zijn er door 2222 melders meldingen ingediend, dit is circa 23,5% meer dan de week ervoor.

In week 21 zijn er door 1884 melders meldingen ingediend, dit is circa 15,2% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom is op zondag 26 mei gedurende drie landingspieken de Schiphol-Oostbaan (22) ingezet als landingsbaan voor commercieel vliegverkeer (het zogenaamde handelsverkeer)?

Op zondagmiddag en begin van de avond is tijdens drie landingspieken de Schiphol-Oostbaan (22) als tweede landingsbaan ingezet naast de Polderbaan (18R):

 • van circa 13:00 tot ongeveer 13:45 uur
 • van circa 15:15 tot ongeveer 16:30 uur
 • van circa 18:15 tot ongeveer 19:30 uur

Inwoners van onder meer Amsterdam Oud-Zuid en Centrum kunnen overlast ervaren van landend vliegverkeer op deze baan vanwege de ligging van de naderingsroutes.

De Schiphol-Oostbaan wordt normaalgesproken overdag alleen gebruikt door vliegverkeer met bestemming of herkomst Schiphol-Oost. Dit verkeer bestaat uit maatschappelijk verkeer (kustwacht, politie en marechaussee), regeringsvluchten, vliegtuigen voor onderhoud of herpositionering, zakelijk verkeer (businessjets) en recreatief verkeer.

De Schiphol-Oostbaan kan ook worden ingezet als landingsbaan voor het grotere commerciële vliegverkeer (handelsverkeer) als er geen andere landingsbaan beschikbaar of inzetbaar is als gevolg van werkzaamheden of weersomstandigheden.

Dat was ook het geval op zondag 26 mei. Vanwege regenbuien in de omgeving van Schiphol en een te hoge staartwindcomponent (rugwind) op de Buitenveldertbaan (27) werd de Schiphol-Oostbaan (22) als tweede landingsbaan ingezet. Daarnaast was parallel landen op de Polderbaan (18R) en de Zwanenburgbaan (18C) niet mogelijk vanwege verminderde zichtcondities door buienwolken en regenbuien in de omgeving van Schiphol.

Meer informatie over baangebruik, en specifiek de Schiphol-Oostbaan, kunt u lezen in de volgende link: Gebruik start- en landingsbanen Schiphol (lvnl.nl)