BAS
30-06-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

3 t/m 16 juli 2022 | Week 27 + 28

Verwachting

In de weken van 3 – 16 juli 2023 verwachten we gemiddeld 1370 vluchten per dag op Schiphol. Richting eind juli zien we een vergelijkbaar beeld met gemiddeld 1370 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.
 • Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet. Door het verdere herstel van het vliegverkeer op Schiphol komt dit zogenaamde “2+2 baangebruik” sinds het begin van dit zomerseizoen in toenemende mate voor.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan heeft LVNL het Instrument Landing Systeem (ILS 36C) voor landend verkeer vanuit het zuiden grotendeels vervangen. Daarom kan er tot begin juli bij beperkt zicht niet vanuit het zuiden op de Zwanenburgbaan worden geland. Mocht de Kaagbaan niet ingezet kunnen worden in deze periode, dan wordt bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan ingezet voor landend vliegverkeer. De Zwanenburgbaan kan wel gewoon worden gebruikt voor starten richting het zuiden en noorden, en voor landen vanuit noordelijke richting.

Van maandag 3 juli tot en met dinsdag 11 juli zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. Omdat deze baan niet beschikbaar is voor vliegverkeer, kan in deze periode de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als landingsbaan. Dit kan het geval zijn bij harde (zuid)westenwind of wanneer buien de nadering naar de Polderbaan en de Zwanenburgbaan belemmeren. In situaties waarbij normaal gesproken de Buitenveldertbaan ingezet moet worden, dan kan tijdens deze periode een andere baan ingezet worden zoals de Schiphol-Oostbaan, Zwanenburgbaan of Aalsmeerbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is tot half augustus het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

12 t/m 25 juni 2023 | Week 24 + 25

Baangebruik

In weken 24 en 25 waren er gemiddeld 1282 vluchten per dag (prognose 1325). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 23 en 24) is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 88%.

Kaagbaan32,1%
Buitenveldertbaan2,4%
Polderbaan33,3%
Schiphol-Oostbaan0,02%
Zwanenburgbaan15,4%
Aalsmeerbaan16,8%

Meer dan de helft van de vluchten is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan, respectievelijk 32% en 33% van het vliegverkeer. Er was sprake van overwegend noordelijk baangebruik in week 24 en overwegend zuidelijk baangebruik in week 25.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Deze baan is tijdens drie nachten ingezet vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 15% van de vluchten.

De Aalsmeerbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 1% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 2% van de vluchten gebruikt. De baan is op momenten gedurende 5 dagen als enige of tweede landingsbaan ingezet tijdens pieken vanwege de weersomstandigheden (windcondities en buien).

De Schiphol-Oostbaan is deze periode voor een enkele vlucht ingezet.

Aantal melders

In week 24 zijn er door 1664 melders meldingen ingediend, dit is circa 10,2% minder dan de week ervoor.

In week 25 zijn er door 1875 melders meldingen ingediend, dit is circa 12,7% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom wordt het vliegverkeer normaalgesproken om buien- of onweerswolken heengeleid?

De cumulonimbus (Cb), onweerswolk of buienwolk is een type wolk dat een lage wolkenbasis heeft, maar zeer hoog en dicht kan zijn. Buien zijn het resultaat wanneer deze wolken beginnen uit te regenen (met eventueel hagel of sneeuw). Ook onweer is een vaak voorkomend verschijnsel.

Door de dichtheid van dit type wolken is het zicht in deze wolken beperkt. Ook zijn er opgaande en dalende luchtstromen in dit type wolken die, zeker wanneer ze sterk zijn en hagelstenen bevatten, gevaarlijk kunnen zijn voor het vliegverkeer. In en naast een cumulonimbuswolk kan een vliegtuig bovendien sterke turbulentie ondervinden door alle luchtstromingen.

Veiligheid staat in de luchtvaart centraal. Daarom vermijden piloten dit type wolken zoveel mogelijk. De verkeersleiders van Luchtverkeersleiding Nederland(LVNL) geven piloten aanvullende koersinstructies om deze buien heen, meestal na een verzoek van de piloot. Ook kan het voorkomen dat een bepaalde landingsbaan op Schiphol tijdelijk niet ingezet wordt als er buien- of onweerswolken hangen in het naderingsgebied.