BAS
28-07-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende week

31 juli t/m 13 augustus 2023 | Weken 31 + 32

Verwachting

In de weken van 31 juli –13 augustus 2023 verwachten we gemiddeld 1365 vluchten per dag op Schiphol. Tot eind augustus zien we een vergelijkbaar beeld met gemiddeld 1360 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:00 uur
  • Landen: 13:00 – 14:00 uur
  • Starten: 14:00 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:10 uur

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet. Door het verdere herstel van het vliegverkeer op Schiphol komt dit zogenaamde “2+2 baangebruik” sinds het begin van dit zomerseizoen in toenemende mate voor.

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is tot half augustus het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden.

Terugblik afgelopen week

10 t/m 23 juli 2023 | Weken 28 + 29

Baangebruik

In weken 28 en 29 waren er gemiddeld 1338 vluchten per dag (prognose 1355). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 27 en 28) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 92%..

Kaagbaan33%
Buitenveldertbaan3%
Polderbaan34%
Schiphol-Oostbaan2%
Zwanenburgbaan12%
Aalsmeerbaan16%

Meer dan de helft van de vluchten is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan, respectievelijk 32% en 35% van het vliegverkeer. Er was sprake van overwegend zuidelijk baangebruik.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. Deze baan is tijdens drie nachten ingezet vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 11% van de vluchten.

De Aalsmeerbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 17% van de vluchten.

De Buitenveldertbaan is voor 5% van de vluchten gebruikt. De baan is op momenten gedurende 8 dagen als landingsbaan ingezet vanwege de weersomstandigheden (windcondities en buien) en de werkzaamheden aan de taxibaan naast de Zwanenburgbaan.

De Schiphol-Oostbaan is op twee dagen (12 en 16 juli) ingezet als landingsbaan voor 1% van de vluchten. Dit vanwege een combinatie van de weersomstandigheden (harde zuidwesten- /westenwind en buien).

Aantal melders

In week 28 zijn er door 1544 melders meldingen ingediend, dit is circa 0.2% minder dan de week ervoor.

In week 29 zijn er door 1364 melders meldingen ingediend, dit is circa 11.7% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom zijn er de afgelopen periode meer nachtvluchten geweest?

Tijdens de zomervakantie reizen meer passagiers via Schiphol. De zomervakantie startte op 8 juli voor midden Nederland en sinds 22 juli zijn alle scholieren vrij. Nu het reizen binnen Europa weer toegankelijker is na COVID-19, stappen veel mensen weer het vliegtuig in. Luchtvaartmaatschappijen bieden vaak vluchten aan waarbij reizigers zoveel mogelijk tijd kunnen doorbrengen op hun bestemming. Dit betekent dat bepaalde toestellen vroeg in de ochtend (05:00) vertrekken en pas laat in de avond/nacht (na 23:00 tot 03:00) weer arriveren. Het aantal toestellen dat in de nacht (tussen 23:00 en 06:00) vertrekt of aankomt, is sinds de start van de zomervakantie gestegen. In onze data zien we een stijging met 11.6% sinds de start van de zomervakantie.  

Vertrek- en naderingsroutes in de nacht
In de nacht worden in principe alleen de Kaagbaan (06/24) en de Polderbaan (18R/36L) ingezet. Voor deze banen zijn speciale vaste vertrek- en naderingsroutes ontworpen voor de nachtperiode. Vliegtuigen die van deze naderingsroutes gebruik maken, worden naar een vast punt boven de Noordzee of het IJsselmeer geleid. Vanaf die punten wordt de eindnadering naar Schiphol ingezet, waarbij zoveel mogelijk zogenoemde ‘Continuous Descent Approach’ wordt gebruikt. Dit betekent dat vliegtuigen gelijkmatig dalen met zo min mogelijk motorvermogen (in de volksmond ook wel een ‘glijvlucht’ genoemd). Nog niet alle vliegtuigen zijn uitgerust met apparatuur in de cockpit om CDA’s te kunnen uitvoeren. Dit aantal neemt wel steeds verder af. De nachtnaderingsroutes en het gebruik van CDA’s zijn belangrijke middelen bij het reduceren van geluidshinder in de nachtperiode. Ook zijn de routes zo ontworpen dat er waar mogelijk om woonkernen heen wordt gevlogen.

Figuur: radartracks van de nachtelijke procedures (zuidelijk baangebruik)