BAS
28-06-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

1 t/m 14 juli 2024 | Week 27 + 28

Verwachting

In de weken van 1 – 14 juli 2024 verwachten we gemiddeld 1380 vluchten per dag op Schiphol. Richting eind juli zien we een lichte toename met gemiddeld 1395 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:20 uur
 • Starten: 16:20 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.
 • Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Maandag 1 juli van 12:00 tot 22:00 uur worden de werkzaamheden aan rijbaan Sierra 2 afgerond. Deze zijn onderdeel van het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR). Ook worden de resterende werkzaamheden aan de grasvelden vanuit het groot onderhoud aan de Kaagbaan eerder dit jaar opgepakt. De Kaagbaan is hierdoor in deze periode niet beschikbaar voor vliegverkeer. Voorwaarde daarbij is wel dat er, ook bij afwijkende weersomstandigheden, voldoende start- en landingsbanen beschikbaar zijn. Als dit niet het geval is, worden de werkzaamheden uitgesteld naar dinsdag 2 juli.

Tot medio september voert LVNL werkzaamheden uit aan het landingssysteem (Instrument Landing System) van de Zwanenburgbaan (18C en 36C). De Zwanenburgbaan is gedurende deze periode daardoor beperkt inzetbaar.  Zonder een werkend ILS is het in verband met internationale veiligheidseisen gedurende de gehele onderhoudsperiode niet mogelijk parallel te landen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan, dus ook niet bij goed weer. Dit betekent dus dat als de Polderbaan (preferente baan) in gebruik is voor landend verkeer, bij een landingspiek de Zwanenburgbaan niet kan worden ingezet. In dat geval landen er meer vliegtuigen op de Buitenveldertbaan (27) en de Schiphol-Oostbaan (22). In deze periode is de Zwanenburgbaan wel beschikbaar als startbaan in noordelijke richting (36C). Op die momenten zal er niet aan het ILS gewerkt worden. Kijk voor meer informatie op www.lvnl.nl/werkzaamheden.

Terugblik afgelopen weken

10 t/m 23 juni 2024 | Week 24+25

Baangebruik

In week 24 en week 25 waren er gemiddeld 1371 vluchten per dag (prognose 1380). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 23 en 24) is het aantal vluchten toegenomen.

Kaagbaan31,6%
Buitenveldertbaan13,2%
Polderbaan34,7%
Schiphol-Oostbaan1,2%
Zwanenburgbaan
5,4%
Aalsmeerbaan13,9%

Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Kaagbaan en Polderbaan: respectievelijk 32% en 35% van alle (commerciële) vluchten. Door het zoveel mogelijk inzetten van deze twee banen ervaren – relatief gezien – het minste aantal omwonenden overlast van vliegtuigen van en naar Schiphol.

De Aalsmeerbaan is gebruikt door 14% van alle vluchten, voornamelijk als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag, afhankelijk van de windrichting op dat moment. Ook is deze baan op momenten kort ingezet als hoofdbaan omdat de Kaagbaan niet inzetbaar was vanwege weersomstandigheden, werkzaamheden of een baaninspectie – bijvoorbeeld op 11 juni in de middag voor landend verkeer.

Vanaf maandag 17 juni was de Zwanenburgbaan niet beschikbaar vanwege onderhoud. Deze baan is daardoor afgelopen twee weken minder gebruikt door vliegverkeer, in totaal door 5% van alle vluchten. Voornamelijk als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag, afhankelijk van de windrichting op dat moment. Deze baan is tijdens twee nachten ingezet als landingsbaan op momenten dat de Kaagbaan door werkzaamheden niet beschikbaar was.

De Buitenveldertbaan is gebruikt door 13% van alle vluchten. Deze baan is vaker dan gebruikelijk ingezet vanwege een combinatie van weersomstandigheden en het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan door onderhoud (vanaf 17 juni). Tijdens drie nachten is deze baan op momenten gebruikt door landend verkeer vanwege werkzaamheden op de Polderbaan tijdens onderhoud Zwanenburgbaan en de afhandeling van twee spoedgevallen (een medische noodsituatie aan boord en ondersteuning van een politieactie).

De Schiphol-Oostbaan is gebruikt door 1% van alle (commerciële) vluchten. Deze baan is op drie dagen (10. 15 en 16 juni) tijdens enkele landingspieken ingezet als tweede landingsbaan. Vanwege weersomstandigheden (buien en slecht zicht) konden andere landingsbanen op die momenten niet gebruikt worden.

Aantal melders

In week 24 zijn er door 1080 melders meldingen ingediend, dit is circa 26,3% minder dan de week ervoor.

In week 25 zijn er door 1507 melders meldingen ingediend, dit is circa 39,5% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Actuele vragen over beschikbaarheid Zwanenburgbaan vanwege werkzaamheden landingssysteem

De afgelopen week ontving BAS vragen over de werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan waardoor de Buitenveldertbaan en Oostbaan tijdelijk vaker worden gebruikt. Zoals over wat voor werkzaamheden de luchtverkeersleiding uitvoert en over de beschikbaarheid van de baan nadat Schiphol klaar is met het onderhoud. Op al deze vragen geeft LVNL antwoord in een Q&A die hier te vinden is op de website van LVNL. Vragen, de antwoorden daarop en nieuwsberichten over de voortgang worden gedurende de werkzaamheden bijgehouden op deze webpagina en wekelijks ververst.