BAS
27-01-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

30 januari t/m 12 februari 2023 | Week 5+6

Verwachting

In de weken van 30 januari – 12 februari 2023 verwachten we gemiddeld 985 vluchten per dag op Schiphol. De weken daarna verwachten wij een toename tot gemiddeld 1035 per week tot eind februari.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:00 uur
 • Starten: 16:40 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Zwanenburgbaan is van 2 januari tot medio april in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij noordenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer dat normaal zou landen op de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij zuidenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan. Een klein deel van de vluchten zal gebruik maken van de Kaagbaan. Mocht tijdens de onderhoudsperiode de Kaagbaan in de nacht niet beschikbaar zijn dan is een ontheffing aangevraagd om gebruik te mogen maken van de Aalsmeerbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon de afgelopen periode op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Voor de periode van 16 januari tot en met 23 april 2023 is daardoor, met op verzoek ingeleverde vrije dagen, het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

9 t/m 22 januari 2023 | Week 2+3

Baangebruik

In de weken 2 en 3 waren er gemiddeld 960 vluchten per dag (gemiddelde prognose 965). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 1 en 2) is het aantal vluchten iets toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 87%.

Kaagbaan39,2%
Buitenveldertbaan20,2%
Polderbaan27,9%
Schiphol-Oostbaan4,7%
Zwanenburgbaan0%
Aalsmeerbaan8.0%

Meer dan de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 28% en 39% van het vliegverkeer.

Aan de Zwanenburgbaan vindt vanaf 2 januari groot onderhoud plaats en is daarom niet in gebruik geweest. De Aalsmeerbaan is overdag gebruikt als tweede baan tijdens start- of landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze baan is gebruikt voor 8% van de vluchten. De Aalsmeerbaan is tijdens één nacht – van 10 op 11 januari – kort ingezet als startbaan als gevolg van een combinatie van het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan, kortdurend regulier onderhoud aan de Kaagbaan en de weersomstandigheden.

De Buitenvelderbaan is voor 20% van de vluchten gebruikt, zowel voor startend als landend verkeer.  Hiervoor waren twee hoofdoorzaken. Ten eerste was er sprake van een vrij krachtige tot harde wind uit westelijke richtingen gedurende meerdere dagen. Hierdoor is de Buitenveldertbaan ingezet als hoofdlandingsbaan, ook gedurende acht nachten. Daarnaast is deze baan ook ingezet als tweede landingsbaan en hoofdstartbaan als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan, in combinatie met het verkeersaanbod en de weersomstandigheden.

De Schiphol-Oostbaan – gebruikt voor 5% van de vluchten – is op meerdere dagen ingezet als tweede of hoofdlandingsbaan vanwege het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan en de weersomstandigheden (harde zuidwestenwind).

Aantal melders

In week 2 zijn er door 894 melders meldingen ingediend, dit is circa 16,4% meer dan de week ervoor.

In week 3 zijn er door 664 melders meldingen ingediend, dit is circa 25,7% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

“Waarom wordt in januari de Buitenveldertbaan vaker ’s nachts ingezet? Is dit gebruik ’s nachts wettelijk toegestaan?”

Sinds de start van het onderhoud aan de Zwanenburgbaan op 2 januari jl.  is de Buitenveldertbaan  gedurende negen nachten – tussen 23:00 en 06:00 uur – op momenten ingezet als landingsbaan. Dit was voornamelijk het gevolg van de weersomstandigheden. Tijdens acht nachten was er sprake van een krachtige tot harde wind uit westelijke richtingen, waardoor andere banen – waaronder de Polderbaan en Kaagbaan  – vanwege de veiligheid niet als landingsbaan konden worden ingezet.

Gedurende één nacht – van 19 op 20 januari – was er sprake van buien met hagel en natte sneeuw.   Bij deze omstandigheden moeten de banen met regelmaat gesproeid worden om te zorgen dat deze niet te glad worden en veilig inzetbaar zijn. Normaal gesproken wordt tijdens de nacht dan – als er gesproeid moet worden op de Polderbaan – de Zwanenburgbaan ingezet als landingsbaan. Omdat de Zwanenburgbaan op dit moment niet beschikbaar is vanwege groot onderhoud, is daarom tijdens deze nacht de Buitenveldertbaan kort ingezet als landingsbaan tijdens het sproeien op de Polderbaan. De wet- en regelgeving geeft aan dat de Buitenveldertbaan ’s nachts alleen mag worden ingezet voor landingen in het geval geen van de andere banen beschikbaar of inzetbaar is. In de hierboven beschreven omstandigheden was er geen andere baan beschikbaar of bruikbaar en was het gebruik van de Buitenveldertbaan gedurende de nacht toegestaan.