BAS
25-11-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

28 november t/m 11 december 2022 | Week 48 + 49

Verwachting

In de weken van 28 november – 11 december 2022 verwachten we gemiddeld 1.005 vluchten per dag op Schiphol. Richting het einde van het jaar zien we een vergelijkbaar beeld.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:00 uur
  • Landen: 13:00 – 13:40 uur
  • Starten: 14:20 – 15:20 uur
  • Landen: 15:20 – 16:00 uur
  • Starten: 16:40 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Op dinsdag 29 november en woensdag 30 november zijn er tussen 9:00 uur en 16:00 uur werkzaamheden aan taxibaan Zulu aan de zuidkant van de Zwanenburgbaan. Hierdoor kan het vliegverkeer niet ten zuiden van de Zwanenburgbaan taxiën en moet alles langs de noordkant. Mochten de Polderbaan en de Zwanenburgbaan gelijktijdig in gebruik zijn tijdens een piekmoment, dan komen de taxiënde vliegtuigen te dicht bij het opstijgend of landend verkeer op de Zwanenburgbaan. Vanwege de veiligheid wordt daarom in een piekmoment waarbij vliegverkeer vanuit noordelijke richting wil landen of in diezelfde richting wil vertrekken, vaker de Buitenveldertbaan ingezet als tweede start- en landingsbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft momenteel te maken met een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

Terugblik afgelopen weken

7 november t/m 20 november 2022 | Week 45 + 46

Baangebruik

In week 45 en 46 waren er gemiddeld 1.014 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1.020). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 44 en 45) is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 79%.

Kaagbaan24,7%
Buitenveldertbaan2,4%
Polderbaan33,9%
Schiphol-Oostbaan0,7%
Zwanenburgbaan16,6%
Aalsmeerbaan21,7%

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 34% en 25% van het vliegverkeer. De Kaagbaan was op maandag 7 en dinsdag 8 november niet beschikbaar vanwege jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden en kon dus op deze dagen niet worden gebruikt.

De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 17% en 22% van de vluchten. De Aalsmeerbaan is voornamelijk ingezet als startbaan (starten 18L) en de Zwanenburgbaan als landingsbaan (landen 18C) vanwege overheersend wind uit zuidelijke richtingen.

De Buitenvelderbaan is voor 2% van de vluchten gebruikt, zowel voor startend verkeer als landend verkeer. Gedurende het onderhoud aan de Schiphol-Oostbaan is het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van deze baan geland op de Buitenveldertbaan. Ook is de Buitenveldertbaan op momenten ingezet wanneer andere banen niet gebruikt konden worden wegens weersomstandigheden – vooral buien en slecht zicht – of werkzaamheden (bijvoorbeeld meetvluchten).

De Schiphol-Oostbaan is op 7 november tijdens piekmomenten ingezet als tweede landingsbaan en hierop is 1% van het verkeer geland. De reden hiervoor was een combinatie de weersomstandigheden – buien en krachtige wind uit het zuidwesten – en het verkeersaanbod, waardoor de inzet van een meer preferente landingsbaan niet mogelijk was.

Aantal melders

In week 45 zijn er door 564 melders meldingen ingediend, dit is circa 13% minder dan de week ervoor.

In week 46 zijn er door 538 melders meldingen ingediend, dit is circa 5% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom was op vrijdagavond 11 november vanaf rond 22:00 tot ongeveer 22:45 uur sprake van aangepast baangebruik?

Vanwege meetvluchten in de eindnadering van de Polderbaan (18R) en Zwanenburgbaan (18C) en een zwakke wind uit voornamelijk zuidelijke richtingen werd op 11 november tussen circa 22:00 en circa 22:45 uur de volgende baancombinatie ingezet: de Kaagbaan (06, in noordoostelijke richting) voor landend vliegverkeer, de Aalsmeerbaan (18L, in zuidelijke richting) voor startend vliegverkeer. Door deze meetvluchten waren de Polderbaan (18R) en Zwanenburgbaan (18C) tijdelijk niet beschikbaar voor vliegverkeer.

Waarom werden meetvluchten uitgevoerd?

Om de juiste en nauwkeurige werking van het Instrument Landing Systeem (ILS) van de Polderbaan (18R) en de Zwanenburgbaan (18C) te controleren, werden deze meetvluchten verricht. Deze meetvluchten werden uitgevoerd door het Cessna-Citation-II vliegtuig (PH-LAB) van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). Dit speciale meetvliegtuig vloog vanaf verschillende richtingen, hoogten en afstanden meerdere naderingen richting beide landingsbanen. Daarmee waren afwijkende vluchtpatronen te zien ten opzichte van regulier vliegverkeer.

Periodiek kalibreren ILS noodzakelijk

Om veilig in alle situaties te kunnen landen maken vliegtuigen gebruik van het Instrument Landingssysteem (ILS). Om de nauwkeurige werking van dit belangrijke navigatiesysteem te kunnen blijven garanderen worden er periodiek meetvluchten, in combinatie met grondmetingen, uitgevoerd. Dit zogenaamde kalibreren van het ILS is minimaal twee keer per jaar per landingssysteem, dus per landingsbaan, noodzakelijk. Ook als een ILS wordt vervangen zijn deze meetvluchten nodig. Meetvluchten voor meerdere ILS-systemen worden zoveel als mogelijk gecombineerd en indien mogelijk worden dan ook de nog bestaande navigatiebakens, die als back-up kunnen worden gebruikt, meegenomen. Hierdoor wordt het aantal benodigde meetvluchten zoveel als mogelijk beperkt.

Mogelijk aangepast baangebruik tijdens meetvluchten

Tijdens de meetvluchten kunnen bepaalde banen en/of baancombinaties niet worden gebruikt. Meetvluchten kunnen dus invloed hebben op het baangebruik en de afhandeling van het vliegverkeer. Daarom worden meetvluchten gepland en uitgevoerd op momenten dat er weinig vliegverkeer is, zodat ook de overlast voor omwonenden zoveel als mogelijk wordt beperkt. Meestal is dit tussen 22:00 en 23:00 uur ’s avonds. Waar mogelijk vinden de meetvluchten eerder op de dag plaats. Afhankelijk van het aantal systemen dat wordt doorgemeten duurt een meetvlucht ongeveer tussen de 30 minuten tot een uur.”

Voor nadere informatie over meetvluchten kunt u ook de volgende link raadplegen: Alle veelgestelde vragen – Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) (bezoekbas.nl) > “Waarom vinden er meetvluchten plaats en hoe werkt dit?”