BAS
25-08-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

28 augustus t/m 10 september 2023 | Week 35 + 36

Verwachting

In de weken van 28 augustus – 10 september 2023 verwachten we gemiddeld 1365 vluchten per dag op Schiphol. Tot half september zien we een lichte toename met gemiddeld 1374 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate. Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet. Door het verdere herstel van het vliegverkeer op Schiphol komt dit zogenaamde “2+2 baangebruik” sinds het begin van dit zomerseizoen in toenemende mate voor.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Van maandag 4 september tot en met dinsdag 12 september is de Kaagbaan in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Hierdoor verwachten we dat er tijdens deze dagen meer vliegtuigen landen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Voor het vertrekkend vliegverkeer zetten we de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan in. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is deze zomerperiode het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden.

Terugblik afgelopen weken

24 juli t/m 6 augustus 2023 | Weken 32+33

Baangebruik

In weken 32 en 33 waren er gemiddeld 1344 vluchten per dag (prognose 1350). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 31 en 32) is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 92%.

Kaagbaan31,1%
Buitenveldertbaan4,4%
Polderbaan32,7%
Schiphol-Oostbaan0,4%
Zwanenburgbaan15,4%
Aalsmeerbaan16,0%

Meer dan de helft van de vluchten is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan, respectievelijk 31% en 33% van het vliegverkeer. Er was sprake van overwegend zuidelijk baangebruik.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. Deze baan is tijdens meerdere nachten ingezet vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 15% van de vluchten.

De Aalsmeerbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 16% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 4% van de vluchten gebruikt. De baan is op meerdere dagen op momenten ingezet als landingsbaan vanwege de weersomstandigheden (windcondities en buien).

De Schiphol-Oostbaan is op meerdere dagen ingezet als tweede landingsbaan tijdens pieken, in totaal voor 0,4% van de vluchten (handelsverkeer). Dit vanwege een combinatie van de weersomstandigheden (wind- en zichtcondities) en het verkeersaanbod, waardoor andere landingsbanen niet ingezet konden worden.

Aantal melders

In week 32 zijn er door 1257 melders meldingen ingediend, dit is circa 10,5% minder dan de week ervoor.

In week 33 zijn er door 1423 melders meldingen ingediend, dit is circa 13,2% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom is op maandagochtend 21 augustus bij goed zicht en een matige zuidwestenwind tijdelijk de Buitenveldertbaan (27) ingezet voor landend vliegverkeer?

Vanwege een ernstig ongeval op de snelweg A9 ten noorden van de Zwanenburgbaan (18C/36C) was tijdelijk de Zwanenburgbaan (18C) niet beschikbaar voor landend vliegverkeer vanuit het noorden richting het zuiden. Hierdoor kon bij de inzet van de spoedeisende medische hulpverlening een traumahelikopter veilig landen op de A9 ter hoogte van knooppunt Raasdorp. Als gevolg hiervan was van circa 10:45 tot circa 11:45 uur sprake van een alternatieve baancombinatie: de Polderbaan (18R) en Buitenveldertbaan (27) werden ingezet voor landend vliegverkeer, de Kaagbaan (24) voor startend vliegverkeer.

Nadere informatie en updates over het baangebruik kunt u bij het onderdeel ‘verwacht baangebruik’ op www.bezoekbas.nl lezen. Als voorbeeld kunt u onderstaande link raadplegen:

21-08-2023 | Baangebruik vanochtend en vanmiddag (UPDATE!) – BAS (bezoekbas.nl)