BAS
25-06-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 14 t/m 20 juni

Baangebruik

Er waren 646 vluchten per dag gemiddeld. Dit is minder dan de prognose van 650. De Zwanenburgbaan is niet ingezet door het onderhoud.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal verkeer:

 • Kaagbaan 41,6%
 • Polderbaan 36,2%
 • Aalsmeerbaan 10,2%
 • Buitenveldertbaan 10,7%
 • Oostbaan 1,3%
 • Zwanenburgbaan 0,0%

 

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

 

Meer toelichting

Baangebruik

Het baangebruik deze week is sterk beïnvloedt door wisselende weersomstandigheden (o.a. variërende wind in kracht en richting en buien met onweer), het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan door onderhoud en werkzaamheden op en langs andere banen (o.a. grasmaaien).

Het grootste deel van het verkeer is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan.

De Buitenveldertbaan is gedurende de week op verschillende momenten ingezet als hoofdbaan voor landingen of starts vanwege eerdergenoemde redenen; daarnaast tijdens piekmomenten als tweede landings- of startbaan in plaats van de niet-beschikbare Zwanenburgbaan.

De Aalsmeerbaan is op woensdag langere tijd ingezet als hoofdbaan voor starts vanwege het weer; daarnaast gedurende de week tijdens piekmomenten als tweede start- of landingsbaan.

De Oostbaan is op zaterdag tijdens piekmomenten ingezet als tweede landingsbaan vanwege slecht zicht door overtrekkende buien.

Piekmomenten

Landend tussen | 06.50 en 09.15 uur | 12.40 en 13.50 uur | 18.10 en 20.00 uur

Vertrekkend tussen | 09.15 en 10.45 uur | 14.15 en 15.05 | 20.10 en 21.35 uur

Gedurende elke ochtend was er sprake van een landingspiek (tussen 06:50 en 09:15 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:15 en 10:45 uur). Ook was er elke middag een landingspiek (tussen 12:40 en 13:50 uur), op vier middagen gevolgd door een startpiek (van 14:15 tot 15:05 uur). Op alle avonden was er een startpiek (tussen 20:10 en 21:35 uur), die op zes avonden is voorafgegaan door een landingspiek (tussen 18:10 en 20:00 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden. Deze spreiding wordt veroorzaakt door het actuele verkeersaanbod en weersomstandigheden.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 953 melders meldingen ingediend, dit is 15% meer dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Waarom krijg je informatie over het vliegverkeer als antwoord op de melding die je maakt?

Antwoord van BAS

In ons systeem wordt automatisch een koppeling gemaakt tussen jouw melding en het vliegverkeer waar deze melding betrekking op heeft. We delen deze informatie met jou als melder, zodat je kunt zien over wat voor type vliegtuig het gaat, op welke baan deze is gestart of geland, en hoe het vliegtuig heeft gevlogen. We gebruiken deze informatie om overlast door vliegverkeer in kaart te brengen. We categoriseren en analyseren alle meldingen. Hoe nauwkeuriger de melding, hoe beter we de hinder in kaart kunnen brengen. We rapporteren op basis hiervan regelmatig naar betrokken partijen, zoals luchthaven Schiphol, LVNL, provincies, gemeentes en het ministerie (bevoegd gezag). Zij kunnen deze informatie gebruiken als input voor beleid om hinderbeperkende maatregelen te treffen.

Aankomende week – 28 juni t/m 4 juli

Vliegverkeer per dag

Naar verwachting 825 vluchten per dag gemiddeld.

Meer informatie

In komende weken zal het vliegverkeer naar verwachting verder toenemen omdat er weer meer mogelijk is qua reizen.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten
 • Landen: 07:20 – 09:00 uur

 • Starten: 09:20 – 11:00 uur

 • Landen: 12:40 -13:40 uur

 • Starten: 14:20 – 15:00 uur

 • Landen: 18:40 – 20:00 uur

 • Starten: 20:20 – 21:40 uur

Op basis van het verwachte verkeersaanbod gedurende de dag verwachten we dat een aantal piekmomenten langer gaan duren:

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Komende week staan er geen onderhoudswerkzaamheden gepland die het baangebruik voor langere tijd beïnvloeden.

 

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.