BAS
25-02-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 14 februari t/m 20 februari 2022 | Week 7

Baangebruik

In week 7 (14 – 20 februari 2022) waren er gemiddeld 828 vluchten per dag (prognose 935). Ten opzichte van week 6 is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 70%. Met name op vrijdag zijn er relatief veel vluchten geannuleerd in verband met storm Eunice.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 38,4%
Polderbaan 20,0%
Buitenveldertbaan 17,5%
Zwanenburgbaan 5,9%
Schiphol-Oostbaan 8,9%
Aalsmeerbaan 9,3%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 19% en 37% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 9% en 7% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 17% van de vluchten wegens weersomstandigheden (wind) en de Schiphol-Oostbaan voor 12% (vanwege wind).

 

Op 14 en 15 februari is in de avond (17:20 tot 18:20 en 20:00 tot 20:40 uur) wegens personele bezetting bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) als gevolg van COVID de Zwanenburgbaan (18C) kort gebruikt als primaire landingsbaan. Door werkzaamheden aan de Kaagbaan is in de nacht van 15 op 16 februari de Zwanenburgbaan gebruikt voor startend verkeer (18C).

 

Van 16 t/m 20 februari zijn de Schiphol-Oostbaan (22) en Buitenveldertbaan (27) gebruikt voor landend verkeer vanwege de zeer krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Er zijn ook periodes geweest dat de Buitenveldertbaan (27) is gebruikt voor startend en landend verkeer (mixed-mode).

 

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld zeven piekmomenten per dag.

 • Op zes dagen was er in de ochtend een landingspiek (tussen 06:35 en 09:25 uur) die gevolgd werd door een startpiek (tussen 09:30 en 11:45 uur).
 • Op vier dagen was er aan het einde van de ochtend een landingspiek (tussen 10:25 en 11:50 uur) gevolgd door een startpiek op vijf dagen (tussen 11:40 en 13:35 uur).
 • Aan het begin van de middag een landingspiek op vier dagen (tussen 12:45 en 14:25 uur).
 • In de middag een startpiek op vijf dagen (tussen 13:55:10 en 15:30 uur).
 • In de namiddag een landingspiek op vijf dagen (tussen 15:10 en 17:05 uur) gevolgd door een startpiek op drie dagen (tussen 16:35 en 17:25 uur).
 • Op vijf dagen was er in de avond een landingspiek (tussen 18:25 en 19:45 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:30 en 22:15 uur).

 

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 692 melders meldingen ingediend, dit is circa 23% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

“Waarom vloog op vrijdagmiddag 18 februari landend vliegverkeer boven het centrum van Amsterdam?”

Antwoord van BAS

Vanwege een harde tot stormachtige wind uit zuidwestelijke richtingen werden op vrijdag 18 februari tussen circa 12:00 en circa 13:00 uur de Polderbaan (18R) en Schiphol-Oostbaan (22) ingezet voor landend vliegverkeer.

Vanaf circa 13:00 uur werd de Schiphol-Oostbaan (22) als enige landingsbaan ingezet als gevolg van de zware zuidwesterstorm genaamd Eunice. De Kaagbaan (24) werd ingezet voor startend vliegverkeer.

Het landende vliegverkeer in de eindnadering richting de Schiphol-Oostbaan (22) vliegt van noordoost naar zuidwest over delen van Amsterdam.

Achtergrondinformatie inzet Schiphol-Oostbaan

De Schiphol-Oostbaan, die (net als de Kaagbaan) zuidwest-noordoost georiënteerd is, wordt door het commerciële vliegverkeer onder andere gebruikt in de volgende omstandigheden:

 • Als hoofdlandingsbaan bij zuidwesterstorm: er is dan sprake van teveel dwarswind op de Polderbaan, de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan;
 • Als tweede landingsbaan in combinatie met de Polderbaan bij wind uit voornamelijk zuidelijke of zuidwestelijke richtingen, die teveel dwarswind op de Buitenveldertbaan of de Zwanenburgbaan kan geven.

Aankomende week | 28 februari t/m 6 maart 2022

 

 

Vooruitblik week 9

In de week van 28 februari – 6 maart 2022 verwachten we gemiddeld 980 vluchten per dag op Schiphol. In maart stijgt dit aantal naar verwachting tot gemiddeld 1055 vluchten per dag.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40– 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.