BAS
23-07-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 12 juli – 18 juli 2021

Baangebruik

In week 28 (12 juli – 18 juli 2021) waren er gemiddeld 930 vluchten per dag (prognose 930). Ten opzichte van week 27 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 64%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

 

 

Totaal verkeer

Polderbaan

34%

Kaagbaan

30%

Zwanenburgbaan

16%

Aalsmeerbaan

16%

Buitenveldertbaan

4%

 

 

Arrival

Polderbaan

0%

Kaagbaan

26%

Zwanenburgbaan

6%

Aalsmeerbaan

16%

Buitenveldertbaan

2%

 

 

Departure

Polderbaan

34%

Kaagbaan

4%

Zwanenburgbaan

10%

Aalsmeerbaan

0%

Buitenveldertbaan

2%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik 

Het grootste deel van het verkeer is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk ingezet als tweede landings- of startbaan tijdens piekmomenten. De Aalsmeerbaan is voornamelijk ingezet als tweede landingsbaan tijdens piekmomenten. De Buitenveldertbaan is sporadisch gebruikt wegens weersomstandigheden. Op donderdag is de Kaagbaan in noordoostelijke richting gebruikt voor startend verkeer wegens regenbuien en een krachtige tot harde wind uit het noordoosten.

Piekmomenten 

Door het toenemende verkeersaanbod zien we het aantal piekmomenten in de middag toenemen. Gedurende elke ochtend was er sprake van een landingspiek (tussen 07:00 en 09:15 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:05 en 11:35 uur). Ook was er elke middag een landingspiek (tussen 12:35 en 13:50 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:10 en 15:20 uur). Op alle avonden was er een landingspiek (tussen 18:10 en 20:15 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:10 en 22:05 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1043 melders meldingen ingediend, dit is 1% minder dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Wat is een periodemelding?

Antwoord van BAS

Wanneer er een periode overlast wordt ervaren van verschillende vliegbewegingen, kan er een periodemelding worden ingediend. De periode van overlast wordt gekoppeld aan de vliegbewegingen die over de woonomgeving zijn gevlogen. Na het indienen van deze periodemelding wordt er een automatisch antwoord verstuurd met daarin alle vliegbewegingen die aan deze melding zijn gekoppeld. Hier wordt het vliegtuigtype, landen of starten en de baan waar de vliegbeweging is geland of gestart laten zien. Als een periodemelding over twee data heenloopt moeten hier twee afzonderlijke meldingen voor aangemaakt worden. Periodemeldingen worden namelijk per 24 uur van de dag verwerkt.

Aankomende week – 26 juli t/m 1 augustus

Vliegverkeer per dag

In de week van 26 juli – 1 augustus 2021 verwachten we gemiddeld 1005 vluchten per dag op Schiphol.

Meer informatie

In komende weken zal het vliegverkeer naar verwachting verder toenemen omdat er weer meer mogelijk is qua reizen.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten
  • Landen: 07:20 – 09:00 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 12:40 -13:40 uur
  • Starten: 14:20 – 15:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:00 uur
  • Landen: 18:40 – 20:00 uur
  • Starten: 20:20 – 21:40 uur
  •  

Op basis van het verwachte verkeersaanbod gedurende de dag verwachten we dat een aantal piekmomenten langer gaan duren:

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Komende week staan er geen onderhoudswerkzaamheden gepland die het baangebruik voor langere tijd beïnvloeden.

 

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.