BAS
23-03-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

25 maart t/m 7 april 2024 | Week 13 + 14

Verwachting

In de weken van 25 maart – 7 april 2024 verwachten we gemiddeld 1285 vluchten per dag op Schiphol. Richting eind april zien we een stijging naar gemiddeld 1355 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 12:40 uur
 • Landen: 12:40 – 13:20 uur
 • Starten: 14:20 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.
 • Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Kaagbaan krijgt een grote onderhoudsbeurt van 19 februari tot medio april en is daardoor niet inzetbaar voor vliegverkeer. In deze periode landen er meer vliegtuigen op de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Voor het vertrekkend verkeer worden ook vaker de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan ingezet. In uitzonderlijke gevallen kan ’s nachts de Schiphol-Oostbaan ingezet worden voor landend verkeer vanuit het noordoosten.

Meer informatie over het groot onderhoud aan de Kaagbaan is te vinden op www.schiphol.nl/kaagbaan.

Terugblik afgelopen weken

4 t/m 17 maart 2024 | Week 10 + 11

Baangebruik

In week 10 en week 11 waren er gemiddeld 1236 vluchten per dag (prognose 1265). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 9 en 10) is het aantal vluchten toegenomen.

Kaagbaan0%
Buitenveldertbaan6,3%
Polderbaan34,3%
Schiphol-Oostbaan0%
Zwanenburgbaan28,8%
Aalsmeerbaan30,6%

De Kaagbaan was niet beschikbaar in deze periode vanwege onderhoud. Normaalgesproken maakt ongeveer 30% van het vliegverkeer gebruik van de Kaagbaan. In plaats van de Kaagbaan worden tijdens het onderhoud de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan vaker ingezet dan gebruikelijk. Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Polderbaan, namelijk 34% van alle (commerciële) vluchten.

De Aalsmeerbaan is gebruikt door 31% van alle vluchten. Dit aandeel is circa twee keer zo groot dan in het geval de Kaagbaan wel beschikbaar is. Tijdens de nacht (tussen 23:00 en 06:00 uur) wordt de Aalsmeerbaan in principe niet ingezet tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan. Tenzij er geen andere baan inzetbaar is. De Aalsmeerbaan is ’s nachts niet gebruikt.

De Zwanenburgbaan is gebruikt door 29% van alle vluchten. Ook dit aandeel is circa twee keer zo groot dan gebruikelijk. De Zwanenburgbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege weersomstandigheden, werkzaamheden of inspecties. Gedurende de nacht is deze baan gebruikt als landings- of startbaan (afhankelijk van de windrichting) in plaats van de Kaagbaan.

De Buitenveldertbaan is gebruikt door 6% van alle vluchten. Deze baan is tijdens meerdere dagen ingezet voor zowel startend als landend vliegverkeer. Voornamelijk vanwege weerscondities (wind en zicht) in combinatie met het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan. Als voorbeeld is de Buitenveldertbaan op 8 maart ingezet als startbaan vanwege oostenwind.

Aantal melders

In week 10 (4 t/m 10 maart) zijn er door 1347 melders meldingen ingediend, dit is circa 13,9% meer dan de week ervoor.

In week 11 (11 t/m 17 maart) zijn er door 1236 melders meldingen ingediend, dit is circa 8,2% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom kan het momenteel voorkomen dat de Aalsmeerbaan tot 23:00 uur wordt ingezet als startbaan (18L), zoals op vrijdagavond 15 maart?

Dit heeft te maken met een combinatie van twee oorzaken:

 • Het omschakelen van de dag- naar de nachtoperatie op de luchthaven;
 • Het momenteel niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan door het groot onderhoud.

Overgang van dag- naar nachtoperatie 

Tijdens de nacht (tussen 23:00 en 06:00 uur) gebruiken piloten en verkeersleiders andere procedures dan overdag. Dit zorgt voor minder hinder door het vliegverkeer tijdens de nacht en is mogelijk omdat er dan veel minder vliegverkeer is. Als voorbeeld gebruiken naderende vliegtuigen een vaste naderingsroute waarop ze met minder motorvermogen en hoger richting de landingsbaan kunnen vliegen. Ook mogen er tijdens de nacht bepaalde banen niet gebruikt worden, zoals de Aalsmeerbaan (18L) voor startend verkeer. Dit betekent twee verschillende operaties. Om de overgang tussen deze twee operaties, en een eventuele wisseling van banen, goed en veilig te laten verlopen moet dit moment zorgvuldig worden gecoördineerd tussen de operationele afdelingen van de verkeersleiding, de luchthaven en met de piloten.  

Eerder omschakelen wanneer mogelijk 

Wanneer mogelijk wordt er al vóór 23:00 uur, omgeschakeld naar de nachtoperatie. Het exacte moment van omschakelen verschilt echter per dag en hangt af van meerdere factoren zoals de weerscondities, de hoeveelheid vliegverkeer en de beschikbare en in gebruik zijnde start-, landings- en taxibanen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de regels voor baangebruik. Desalniettemin wordt gestreefd naar 22:30 uur. Dit tijdstip wordt door de luchtverkeersleiding aangehouden in de planning waarop BAS zich baseert voor het verwachte baangebruik. Het is en blijft, zoals de naam al aangeeft, verwacht baangebruik. 

Impact Kaagbaan op baangebruik in de late avond 

Normaliter wordt – bij wind uit zuidelijke richting – tijdens de laatste startpiek gestart vanaf de Kaagbaan (24) met de Aalsmeerbaan (18L) als tweede startbaan. Na afloop van de laatste startpiek wordt daarna de nacht ingegaan met de Kaagbaan (24) als startbaan.

Omdat momenteel de Kaagbaan door groot onderhoud niet beschikbaar is, wordt – bij zuidelijk baangebruik – tijdens de laatste startpiek gestart vanaf de Aalsmeerbaan (18L) met de Zwanenburgbaan (18C) als tweede startbaan. Als het mogelijk is wordt na afloop van de laatste startpiek de Zwanenburgbaan (18C) ingezet voor startend vliegverkeer zodat LVNL met deze combinatie kan omgaan naar de nachtoperatie.

Op de meeste avonden sinds het begin van het groot onderhoud aan de Kaagbaan is er rond 22:30 uur overgegaan naar de nachtoperatie.

Situatie vrijdagavond 15 maart   

Het eerder omschakelen naar de nachtoperatie is niet altijd mogelijk, zoals op de avond van 15 maart. Aanleiding hiervoor is een combinatie van twee redenen:

 1. de laatste startpiek is rustiger en daardoor eerder klaar. De periode tot omschakelen naar de nachtoperatie duurt in dat geval te lang om direct om te gaan naar starten Zwanenburgbaan (18C). In dat geval schrijven de baangebruiksregels het gebruik van starten Aalsmeerbaan (18L) voor.
 2. de afhandeling van taxiënd vliegverkeer voor verkeersleiders bij de combinatie landen Polderbaan (18R) met starten Zwanenburgbaan (18C) is complexer in vergelijking met starten Aalsmeerbaan (18L). Zeker als het nog druk is met binnenkomend verkeer dat net geland is opde Polderbaan (18R) zoals in dit geval. Dit komt door meer interferentie tussen deze vliegtuigen taxiënd vanaf de Polderbaan met vertrekkende vliegtuigen en daarnaast langere taxiroutes bij gebruik van starten Zwanenburgbaan (18C). 

Tijdens deze avond is daarom besloten om, na afloop van de laatste startpiek, tot circa 23:00 uur te blijven starten vanaf de Aalsmeerbaan (18L). Daarna is omgegaan naar de nachtoperatie met starten Zwanenburgbaan (18C). 

Ook weersomstandigheden en werkzaamheden aan banen kunnen van invloed zijn op het moment van omschakelen naar de nachtoperatie en daarmee het baangebruik in de late avond.