BAS
22-05-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

22 mei t/m 4 juni 2023 | Week 21+22

Verwachting

In de weken van 22 mei – 4 juni 2023 verwachten we gemiddeld 1325 vluchten per dag op Schiphol. Tot eind juni verwachten wij een vergelijkbaar beeld met gemiddeld 1325 per week.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Aalsmeerbaan is van maandag 22 mei tot en met woensdag 31 mei buiten gebruik vanwege onderhoud. De vliegtuigen die normaal starten vanaf of landen op de Aalsmeerbaan zijn in deze periode aangewezen op de Kaagbaan, Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan.

Tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan heeft LVNL het Instrument Landing Systeem (ILS 36C) voor landend verkeer vanuit het zuiden grotendeels vervangen. Daarom kan er tot eind juni bij beperkt zicht niet vanuit het zuiden op de Zwanenburgbaan worden geland. Mocht de Kaagbaan niet ingezet kunnen worden in deze periode, dan wordt bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan ingezet voor landend vliegverkeer. De Zwanenburgbaan kan wel gewoon worden gebruikt voor starten richting het zuiden en noorden, en voor landen vanuit noordelijke richting.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is tot half augustus het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

1 t/m 14 mei 2023 | Week 18+19

Baangebruik

In de weken 18 en 19 waren er gemiddeld 1267 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1280). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 17 en 18) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 89%.

Kaagbaan33,3%
Buitenveldertbaan10,6%
Polderbaan33,1%
Schiphol-Oostbaan0,5%
Zwanenburgbaan8,2%
Aalsmeerbaan14,3%

Meer dan de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 33% en 33% van het vliegverkeer.

De Zwanenburgbaan was tot en met 4 mei in groot onderhoud. Daarna was de baan op momenten niet beschikbaar vanwege meetvluchten en grondmetingen aan het vernieuwde ILS 36C. Deze baan is tijdens twee nachten ingezet voor landende vliegtuigen vanuit het noorden en startende vliegtuigen naar het zuiden. Dit vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 8% van de vluchten.

De Aalsmeerbaan is overdag gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens piekperiodes of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 14% van de vluchten.

De Buitenveldertbaan is voor 11% van de vluchten gebruikt. Het gebruik van deze baan is afgenomen omdat de Zwanenburgbaan vanaf 4 mei weer vaker inzetbaar is na het groot onderhoud. De baan is gebruikt wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Bijvoorbeeld gedurende twee nachten begin mei voor landend verkeer vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan en werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan.

De Schiphol-Oostbaan – gebruikt voor 0,5% van de vluchten – is op twee dagen (7 en 9 mei) ingezet als tweede landingsbaan tijdens piekperiodes. Dit omdat er niet geland kon worden op andere banen vanwege een combinatie van de weersomstandigheden (slecht zicht) en werkzaamheden.

Aantal melders

In week 18 zijn er door 1204 melders meldingen ingediend, dit is circa 24,8% meer dan de week ervoor.

In week 19 zijn er door 1611 melders meldingen ingediend, dit is circa 33,8% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom kan er niet altijd parallel gestart worden in noordelijke richting vanaf de Polderbaan (36L) en Zwanenburgbaan (36C)?

Tijdens startpieken bij noordenwind zullen vliegtuigen parallel starten in noordelijke richting vanaf de Polderbaan (36L) en de Zwanenburgbaan (36C). Dit is niet in alle omstandigheden mogelijk.

Parallel startende vliegtuigen moeten vanwege de veiligheid direct na de start van elkaar wegdraaien. In het geval van parallel starten naar het noorden betekent dit dat vliegtuigen vanaf de Polderbaan richting het westen afbuigen en vliegtuigen vanaf de Zwanenburgbaan richting het oosten. De verkeersleider controleert of dit inderdaad gebeurt en de vliegtuigen de goede kant op draaien. De verkeersleider moet dit vanuit de toren kunnen zien en hiervoor is goed zicht nodig.

Er kan daarom niet parallel gestart worden als de weersverwachting aangeeft dat het horizontale zicht minder dan 5 kilometer wordt of het wolkendek onder de 1.000 voet (circa 300 meter) hoogte ligt. In die situaties wordt bij starten naar het noorden tijdens een startpiek, naast de Polderbaan, de Buitenveldertbaan of de Kaagbaan ingezet als tweede startbaan.

Voor nadere achtergrondinformatie kunt u de volgende link raadplegen: https://minderhinderschiphol.nl/maatregelen/in-behandeling/langer-parallel-starten-naar-het-noorden-bij-verminderd-zicht/

 Als voorbeeld: op zondagochtend 14 mei lag het wolkendek op op 700 voet (ruim 200 meter) hoogte in combinatie met een matige noordenwind, waardoor tijdens de startpiek de Polderbaan (36L) in combinatie met de Buitenveldertbaan (09) zijn ingezet voor startend vliegverkeer.