BAS
21-04-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

24 april t/m 7 mei 2023 | Week 17 en 18

Verwachting

In de weken van 24 april tot en met 7 mei 2023 verwachten we gemiddeld 1275 vluchten per dag op Schiphol. De weken daarna verwachten wij richting eind mei een toename tot gemiddeld 1310 per week onder andere in verband met de meivakantie.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Zwanenburgbaan is van 2 januari tot begin mei in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij noordenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer dat normaal zou landen op de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij zuidenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan. Een klein deel van de vluchten zal gebruik maken van de Kaagbaan. Mocht tijdens de onderhoudsperiode de Kaagbaan in de nacht niet beschikbaar zijn dan is een ontheffing aangevraagd om gebruik te mogen maken van de Aalsmeerbaan.

De Zwanenburgbaan kan zowel in noordelijke richting (36C) als in zuidelijke richting (18C) worden ingezet. Om te zorgen dat vliegtuigen in alle omstandigheden veilig kunnen landen, is een goede werking van de naderingsverlichting (PAPI) en het Instrument Landingssysteem (ILS) noodzakelijk. Het ILS 18C en PAPI moet gecontroleerd worden voor het weer in gebruik wordt genomen.

In de avonden van 1, 2 en 3 mei zijn er tussen circa 20:00 en 23:00 uur op verschillende tijdstippen meetvluchten gepland, met een duur van 45 tot 60 minuten, om deze landingssystemen te kalibreren. Dit kan zorgen voor afwijkend baangebruik.

Tijdens het groot onderhoud heeft LVNL het ILS 36C grotendeels vervangen. Voor het vernieuwde ILS 36C zijn meer uitgebreide meetvluchten nodig van circa 2 tot 3 uur die vanaf 13 mei staan gepland. Deze vluchten worden gedurende twee nachten uitgevoerd om de impact op zowel de omgeving als de afhandeling van het vliegverkeer te minimaliseren. Meer informatie hierover volgt in de volgende vooruitblik.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is tot half augustus het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

3 t/m 16 april 2023 | Week 14 en 15

Baangebruik

In de weken 14 en 15 waren er gemiddeld 1189 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1205). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 13 en 14) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 89%.

Kaagbaan36,0%
Buitenveldertbaan18,9%
Polderbaan30,9%
Schiphol-Oostbaan1,8%
Zwanenburgbaan0%
Aalsmeerbaan12,4%

Baangebruik

Meer dan de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 31% en 36% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan is vanaf 2 januari in groot onderhoud en daarom niet in gebruik geweest.

De Aalsmeerbaan is overdag gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens piekperiodes of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Gedurende de nacht van 4 op 5 april is er geland op deze baan als gevolg van verplichte metingen van de verlichting van de Kaagbaan. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 12% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 19% van de vluchten gebruikt. Deze baan is vaker ingezet dan normaal, voornamelijk als tweede baan tijdens piekperiodes, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan. Dit in combinatie met weersomstandigheden (zoals noordwesten- en westenwind of slecht zicht) of korte werkzaamheden op andere banen tijdens meerdere dagen. De Buitenveldertbaan is hierdoor ook gedurende drie nachten ingezet als landingsbaan.

De Schiphol-Oostbaan – gebruikt voor 2% van de vluchten – is op vijf dagen ingezet als tweede landingsbaan tijdens piekperiodes vanwege het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan in combinatie met de weersomstandigheden (krachtige zuiden- en zuidoostenwind) waardoor de Buitenveldertbaan niet ingezet kon worden.

Aantal melders

In week 14 zijn er door 921 melders meldingen ingediend, dit is circa 4,7% meer dan de week ervoor.

In week 15 zijn er door 1173 melders meldingen ingediend, dit is circa 27,4% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Mogen vliegtuigen brandstof lozen en mag dit ook boven land?

Ja, maar dit mag alleen in noodsituaties als een vliegtuig te zwaar is om veilig te kunnen landen. Het lozen gebeurt dan meestal op grote hoogte boven zee zodat de brandstof snel vervliegt en het schadelijke effect voor mens en milieu kan worden beperkt. Alleen grotere vliegtuigen – zoals de Boeing 777 – kunnen tijdens de vlucht brandstof lozen. Deze vliegtuigen worden gebruikt op lange intercontinentale vluchten waarbij bijna de helft van het totale gewicht bij de start kan bestaan uit brandstof. Kort na de start kan er een situatie optreden – bijvoorbeeld door een technisch probleem of de gezondheidstoestand van een passagier – waardoor de piloot besluit om uit voorzorg terug te keren naar Schiphol. Als een dergelijk groot vliegtuig dan te zwaar is om veilig te landen heeft de piloot de mogelijkheid om brandstof te lozen. Brandstof lozen boven land kan voorkomen, als de piloot aangeeft dat dit onmiddellijk nodig is voor een veilige uitvoering van de vlucht.

De meeste vliegtuigen die op Schiphol vliegen – zoals de Boeing 737 en Airbus A320 – zijn kleiner en kunnen geen brandstof lozen tijdens de vlucht. Omdat deze vliegtuigen over kortere afstanden vliegen hebben ze veel minder brandstof aan boord en kunnen ze, indien nodig, meestal direct na de start veilig terugkeren. Vliegtuigen die geen brandstof kunnen lozen en wel te zwaar zijn om uit voorzorg te kunnen landen, vliegen rondjes binnen een door de verkeersleiding aangewezen gebied om brandstof te verbruiken en zo gewicht te verliezen.

Meer informatie over brandstoflozing door vliegtuigen is te vinden op: https://www.lvnl.nl/veiligheid/voorvaltypen/fuel-dump.