BAS
20-05-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 9 mei t/m 15 mei 2022 | Week 19

Baangebruik

In week 19 (9 – 15 mei 2022) waren er gemiddeld 1249 vluchten per dag (prognose 1257). Ten opzichte van week 18 is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 87%.

.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 37,6%
Buitenveldertbaan 25,0%
Polderbaan 23,3%
Schiphol-Oostbaan 6,0%
Zwanenburgbaan 8,1%
Aalsmeerbaan 0% (onderhoud)

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 23% en 38% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 8% en 25% van de vluchten. De Oostbaan is voor 6% van de vluchten gebruikt.

 

Wegens zuidwestelijke wind is tijdens startpieken op 10 tot en met 13 mei de Kaagbaan (24) en de Buitenveldertbaan (27) gebruikt voor het startende verkeer, met de Schiphol-Oostbaan (22) als landingsbaan. Dit is de meest veilige combinatie onder deze omstandigheden.

 

De Zwanenburgbaan (18C) is twee nachten kort ingezet richting het zuiden vanwege onderhoud aan de Polderbaan en Kaagbaan. Vanwege de weersomstandigheden is in de nacht van 11 op 12 mei geland op de Buitenveldertbaan (27).

 

In het weekend vond een test plaats van het voice communication systeem (VCS) bij LVNL. DIt betreft het systeem waarmee verkeersleiders en piloten met elkaar kunnen praten. Door deze systeemtest was het niet mogelijk om de parallelle banen tegelijk in te zetten en kon er dus niet parallel gestart of geland worden. Hierdoor is in het weekend de Buitenveldertbaan vaker ingezet als start- en landingsbaan.

 

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1600 melders meldingen ingediend, dit is circa 37% meer dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”Wat voor systeemtest werd afgelopen weekend (14/15 mei) uitgevoerd bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)? Wat waren de gevolgen van deze systeemtest voor het baangebruik? Waarom is deze test in het weekend uitgevoerd en kon dat niet in de nacht zoals bij andere systeemtesten?

 

Antwoord van BAS

Afgelopen weekend vond een test plaats van het voice communication systeem (VCS) bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Dit betreft het systeem, waarmee vlieger en luchtverkeersleider met elkaar kunnen communiceren. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vernieuwt dit systeem.

Door deze systeemtest was het niet mogelijk om de parallelle banen tegelijk in te zetten en kon er dus niet parallel gestart of geland worden.

Afgelopen zondag werd daarom vanwege een combinatie van wind uit voornamelijk oostelijke richtingen, groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan (18L/36R) en deze systeemtest bij LVNL tijdens landingspieken de Kaagbaan (06) en Polderbaan (18R) voor landend vliegverkeer, de Buitenveldertbaan (09) voor startend vliegverkeer ingezet. Tijdens de startpieken werden de Polderbaan (36L) en Buitenveldertbaan (09) voor startend vliegverkeer, de Kaagbaan (06) voor landend vliegverkeer ingezet. 

Voordat een nieuw systeem in de dagelijkse praktijk kan worden gebruikt, wordt het eerst uitgebreid getest in zoveel mogelijk situaties die hierop lijken. Dit is noodzakelijk vanwege een veilige introductie van het nieuwe systeem en om er voor te zorgen dat het vliegverkeer op Schiphol zo min mogelijk wordt verstoord. De praktijktesten worden overdag in een weekend gepland. Dit is nodig omdat er overdag getest kan worden over een langere aaneengesloten periode met een lagere kans op onderbrekingen dan doordeweeks of ’s nachts.

 

 

Aankomende week | 23 mei t/m 29 mei 2022 | Week 21

 

 

Vooruitblik week 19

In de week van 23 – 29 mei 2022 verwachten we gemiddeld 1285 vluchten per dag op Schiphol. Richting begin juni verwachten we een stijging tot gemiddeld 1305 vluchten per dag.

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 13:40 uur
 • Starten: 13:40 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is deze start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf of zou landen op Aalsmeerbaan, zal in deze periode gebruik maken van andere banen, naar verwachting voornamelijk van de Buitenveldertbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor het baangebruik in de nacht.

Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan zijn er ook werkzaamheden aan de taxibaan die tussen de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan ligt. Daardoor kunnen vliegtuigen geen gebruik maken van de kop van de Kaagbaan van 23 mei tot en met 6 juni. Dit heeft gevolgen voor de inzetbaarheid van de baan: er kan alleen gestart worden richting het zuiden op een korter deel van de baan. Vliegtuigen die de hele lengte van de baan nodig hebben, zullen deze periode vertrekken vanaf een andere startbaan en ’s nachts vanaf de Zwanenburgbaan.

Door de werkzaamheden bij de kop van de Kaagbaan zijn het landingssysteem en de verlichting van deze baan niet beschikbaar. Hierdoor is de Kaagbaan niet inzetbaar als landingsbaan in de late avond, ’s nachts en bij slecht zicht overdag, bijvoorbeeld tijdens mist of bij laag hangende bewolking. Bij slecht zicht overdag kan de Buitenveldertbaan worden gebruikt als landingsbaan. Ook kan eventueel de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan, zowel overdag als ’s nachts.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.