BAS
19-11-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 8 t/m 14 november 2021

Baangebruik

In week 45 waren er gemiddeld 947 vluchten per dag (prognose 955). Ten opzichte van week 44 is het aantal vluchten afgenomen. 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 75%.

 Totaal afgelopen week

Kaagbaan 26%
Polderbaan 35%
Buitenveldertbaan 7%
Zwanenburgbaan 13%
Schiphol-Oostbaan 1%
Aalsmeerbaan 18%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten zijn geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk voor 34% en 25% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn voornamelijk gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 18% en 13% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 7% van de vluchten en de Oostbaan voor de overige 5%.

 

In de nacht van 9 op 10 november is er ’s nachts geland op de Zwanenburgbaan (18C) i.v.m. werkzaamheden aan de Polderbaan. In de nacht van 12 op 13 november is de Zwanenburgbaan (18C) gebruikt als startbaan en als landingsbaan richting het zuiden wegens werkzaamheden aan de Polderbaan en Kaagbaan.

 

Van 8 tot en met 11 november is de Aalsmeerbaan (18L) vaker ingezet als startbaan wegens werkzaamheden aan de Kaagbaan.

 

Op 10 november is de Buitenveldertbaan (09) vaker als startbaan ingezet, toen de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan niet ingezet konden worden door kalibratie van het ILS-systeem van de Kaagbaan. Tussen 12 en 14 november is de Buitenveldertbaan (09) als startbaan gebruikt door beperkte zichtcondities (laaghangende bewolking) of door wind en de andere banen niet ingezet konden worden.

 

In de ochtend van 13 november is tussen 07:00 en 09:00 uur de Oostbaan (22) gebruikt voor landend verkeer wegens laaghangende bewolking en buienwolken/regenbuien in de omgeving van Schiphol.

 

 

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 piekmomenten per dag:

 • In de ochtend een landingspiek (tussen 06:40 en 09:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:25 en 11:10 uur)
 • Aan het einde van de ochtend een landingspiek (tussen 10:55 en 11:40 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 11:35 en 12:55 uur).
 • In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:40 en 13:45 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:15 en 15:10)
 • In de namiddag een landingspiek (tussen 15:10 en 16:20 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 16:25 en 17:40 uur).
 • In de avond een landingspiek (tussen 17:30 en 20:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:30 en 22:00 uur).

 

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 937 melders meldingen ingediend, dit is 4% meer dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Waarom moet ik mijn postcode en huisnummer vermelden bij het indienen van een melding?

Antwoord van BAS

BAS tracht alle binnengekomen periodemeldingen en specifieke meldingen te koppelen aan de vliegtuigbeweging(en) die waarschijnlijk uw overlast hebben veroorzaakt. Dit gebeurt door uw locatie vast te stellen door middel van uw postcode en huisnummer. Bij deze locatie wordt daarna via een automatisch koppelscript gezocht naar een match met radardata van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Aan de hand van deze koppeling kan BAS analyses uitvoeren om bijvoorbeeld te achterhalen welke start- of landingsbanen de meeste meldingen veroorzaken. Of bijvoorbeeld over welke vliegtuigtypes en op welke tijdstippen de meeste meldingen binnenkomen. Deze analyses vindt u onder andere terug in onze kwartaal- en jaarrapportages. Ook maakt BAS op verzoek van bijvoorbeeld de luchtvaartsector en gemeentes analyses om trends te ontdekken in geluidshinder per gebied. Dit dient als input voor de ontwikkeling van hinderbeperkende maatregelen door die partijen.

Schiphol en LVNL hebben een minder hinder plan opgesteld mede op basis van de door u ingediende meldingen bij BAS. U kunt deze maatregelen inzien op Minder hinder Schiphol. Ook voor de evaluatie van lopende hinderbeperkende maatregelen hebben Schiphol en LVNL de hulp van BAS gevraagd. Mede op basis van de ingediende meldingen wordt bekeken wat het effect van maatregelen is in de praktijk.

 

BAS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Wel maakt BAS gebruik van derde partijen ter ondersteuning van het proces. Om er zeker van te zijn dat derde partijen zorgvuldig omgaan met uw gegevens en uw gegevens optimaal beveiligen, sluit BAS met hen een verwerkersovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over onder meer het gebruik en de beveiliging van gegevens. BAS heeft een privacy reglement dat u hier kunt terug lezen.

Aankomende week – 22 t/m 28 november 2021

Vliegverkeer per dag

In de week van 22– 28 november oktober 2021 verwachten we gemiddeld 950 vluchten per dag op Schiphol. Vanaf de tweede week december verwachten we een lichte stijging van het vliegverkeer.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40– 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Het vernieuwde Instrument Landing Systeem (ILS) aan de Kaagbaan is vrijgegeven voor gebruik tot en met bepaalde zichtomstandigheden.

Meer informatie

Om te kunnen landen bij alle beperkte zichtomstandigheden moeten de nieuwe landingssystemen eerst dertig dagen (medio december) goed werken volgens de internationale veiligheidseisen. In deze periode kan bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan. In de nacht zal bij beperkte zichtomstandigheden en wind uit het noorden de Zwanenburgbaan worden ingezet als landingsbaan.

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.