BAS
19-04-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

22 april t/m 5 mei 2024 | Week 17+18

Verwachting

In de weken van 22 april – 5 mei 2024 verwachten we gemiddeld 1360 vluchten per dag op Schiphol. In de maand mei zien we een vergelijkbaar beeld van gemiddeld 1360 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:20 uur
 • Starten: 16:20 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Kaagbaan krijgt een grote onderhoudsbeurt van 19 februari tot medio april en is daardoor niet inzetbaar voor vliegverkeer. Naar verwachting is de Kaagbaan donderdag 25 april weer beschikbaar. Tot dit moment landen er meer vliegtuigen op de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Voor het vertrekkend verkeer worden ook vaker de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan ingezet. In uitzonderlijke gevallen kan ’s nachts de Schiphol-Oostbaan ingezet worden voor landend verkeer vanuit het noordoosten.

Meer informatie over het groot onderhoud aan de Kaagbaan is te vinden op www.schiphol.nl/kaagbaan.

Veegwerkzaamheden Kaagbaan

Als gevolg van het vernieuwen van het asfalt tijdens het groot onderhoud aan de Kaagbaan, moet deze van 25 april tot 20 mei regelmatig worden geveegd. Tijdens deze werkzaamheden is de Kaagbaan niet inzetbaar. Om de hinder hiervan te beperken gebeurt dit ’s nachts. Hierdoor is de Kaagbaan gedurende deze periode 12 nachten niet of minder beschikbaar. In plaats van de Kaagbaan wordt in deze nachten de Zwanenburgbaan ingezet. Lees in de volgende link meer over deze werkzaamheden: Schiphol | Veegwerkzaamheden op de Kaagbaan


Van 25 april tot 1 juli is landen op de Kaagbaan niet mogelijk bij verminderd zicht in verband met werkzaamheden aan rijbanen naast de Kaagbaan voor het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR). Overdag wordt bij verminderd zicht en noordenwind de Aalsmeerbaan ingezet voor landend verkeer. ’s Nachts wordt in deze situatie de Zwanenburgbaan ingezet.

Terugblik afgelopen weken

1 t/m 14 april 2024 | Week 14+15

Baangebruik

In week 14 en week 15 waren er gemiddeld 1300 vluchten per dag (prognose 1305). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 13 en 14) is het aantal vluchten toegenomen.

Kaagbaan0%
Buitenveldertbaan5,0%
Polderbaan33,8%
Schiphol-Oostbaan2,1%
Zwanenburgbaan25,9%
Aalsmeerbaan33,2%

Baangebruik

De Kaagbaan was niet beschikbaar in deze periode vanwege onderhoud. Normaal gesproken maakt ongeveer 30% van het vliegverkeer gebruik van de Kaagbaan. In plaats van de Kaagbaan worden tijdens het onderhoud de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan vaker ingezet dan gebruikelijk. Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Polderbaan: 34% van alle (commerciële) vluchten.

De Aalsmeerbaan is gebruikt door 33% van alle vluchten. Dit aandeel is circa twee keer zo groot dan in het geval de Kaagbaan wel beschikbaar is. Tijdens de nacht (tussen 23:00 en 06:00 uur) wordt de Aalsmeerbaan in principe niet ingezet tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan. Tenzij er geen andere baan inzetbaar is. De Aalsmeerbaan is ’s nachts niet gebruikt.

De Zwanenburgbaan is gebruikt door 26% van alle vluchten. Ook dit aandeel is circa twee keer zo groot dan gebruikelijk. De Zwanenburgbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege weersomstandigheden, werkzaamheden of inspecties. Gedurende de nacht is deze baan gebruikt als landings- of startbaan (afhankelijk van de windrichting) in plaats van de Kaagbaan.

De Buitenveldertbaan is gebruikt door 5% van alle vluchten. Deze baan is tijdens meerdere dagen en drie nachten, ingezet voor zowel startend als landend vliegverkeer. Voornamelijk vanwege weerscondities (wind en zicht) in combinatie met het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan. Als voorbeeld is deze baan in de nachten van 9 op 10 april en 12 op 13 april in “mixed-mode” –  dus zowel voor startende als landende vliegtuigen – ingezet, doordat vanwege harde (zuid-)westenwind en met de Kaagbaan in onderhoud er geen andere banen (veilig) konden worden gebruikt.

De Schiphol-Oostbaan is gebruikt door 2% van alle (commerciële) vluchten. Deze baan is op drie dagen, waaronder gedurende één nacht (van 9 op 10 april), tijdelijk ingezet als landingsbaan vanwege weersomstandigheden in combinatie met het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan.

Aantal melders

In week 14 zijn er door 1291 melders meldingen ingediend, dit is circa 7,3% meer dan de week ervoor.

In week 15 zijn er door 1549 melders meldingen ingediend, dit is circa 20,0% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom werd op dinsdagavond 9 april tot middernacht de baancombinatie starten Buitenveldertbaan (27, in westelijke richting) en landen Schiphol-Oostbaan (22) ingezet? Mag deze baancombinatie ook na 23:00 uur worden gebruikt?

Weersomstandigheden en baanonderhoud

Vanwege een combinatie van onderhoudswerkzaamheden en de weersomstandigheden – krachtige tot harde (zuid-)westenwind – was een andere baancombinatie in dit tijdvak niet mogelijk. Normaal gesproken zou er bij deze weersomstandigheden zijn geland op de Buitenveldertbaan en gestart vanaf de Kaagbaan. De Kaagbaan is momenteel echter niet beschikbaar vanwege het groot onderhoud. Inzet van de parallelle banen was niet mogelijk vanwege een te hoge dwarswind bij deze windcondities. Daarom is de Buitenveldertbaan (27) ingezet als enige beschikbare en bruikbare startbaan met de Schiphol-Oostbaan (22) als landingsbaan. Hierdoor was het ook mogelijk om in dit tijdvak korte werkzaamheden uit te voeren op de Zwanenburgbaan, zoals grasmaaien, het reinigen van armaturen en het rubber verwijderen op de Touch Down Zone (TDZ).

Vrijstellingen ‘s nachts tijdens groot onderhoud

Gedurende het groot onderhoud aan de Kaagbaan (van 19 februari tot en met 25 april 2024) geldt een vrijstelling in de periode tussen 23:00 en 06:00 uur voor:

 • landingen op de Schiphol-Oostbaan (22) voor zover geen van de andere banen beschikbaar of bruikbaar is;
 • starts vanaf de Buitenveldertbaan (09, in oostelijke richting);
 • starts vanaf de Buitenveldertbaan (27, in westelijke richting).

Voor nadere informatie over deze vrijstellingen (artikel 3) kunt u onderstaande link raadplegen:

Staatscourant 2024, 4851 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)