BAS
18-02-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 7 februari t/m 13 februari 2022 | Week 6

Baangebruik

In week 6 (7 – 13 februari 2022) waren er gemiddeld 859 vluchten per dag (prognose 870). Ten opzichte van week 5 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 74%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 30,8%
Polderbaan 34,0%
Buitenveldertbaan 5,5%
Zwanenburgbaan 12,7%
Schiphol-Oostbaan 0,1%
Aalsmeerbaan 16,9%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 34% en 31% van de vluchten. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn voornamelijk gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 17% en 13% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 6% van de vluchten wegens weersomstandigheden en de Schiphol-Oostbaan voor de overige 0,1%.

Op 7 en 8 februari is de Buitenveldertbaan (27) gebruikt als landingsbaan wegens een krachtige wind uit voornamelijk (zuid)westelijke richting. Op 10 februari is de Buitenveldertbaan (27) ingezet als landingsbaan wegens werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan (elektriciteitsmetingen en -klacht verhelpen). In de nacht van 10 op 11 februari is de Buitenvelderbaan (27) gebruikt als landingsbaan wegens sterke (noord)westenwind.

In de nacht van 9 op 10 februari is de Zwanenburgbaan (18C) ingezet als startbaan wegens werkzaamheden aan de Kaagbaan (lichtmeting en armaturen schoonmaken). Wegens personele bezetting bij LVNL is op 13 februari in de avond de Zwanenburgbaan (18C) kort gebruikt als primaire landingsbaan.

Door een sterke noordwestelijke wind op 10 en 11 februari is de Aalsmeerbaan (36R) gebruikt als primaire landingsbaan en de Zwanenburgbaan (36C) als secundaire landingsbaan.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 7 piekmomenten per dag.

 • Dagelijks is er in de ochtend een landingspiek (tussen 06:30 en 09:15 uur) die gevolgd werden door een startpiek (tussen 09:20 en 11:15 uur).
 • Aan het einde van de ochtend een landingspiek op 2 dagen (tussen 11:05 en 11:25 uur) en een startpiek op 5 dagen (tussen 11:25 en 13:20 uur)
 • Aan het begin van de middag een landingspiek op 4 dagen (tussen 12:40 en 13:45 uur)
 • In de middag een startpiek op 6 dagen (tussen 14:10 en 15:15 uur)
 • In de namiddag een landingspiek op 5 dagen (tussen 14:45 en 16:55 uur) gevolgd door een startpiek op 3 dagen (tussen 16:35 en 17:25 uur).
 • Dagelijks is er in de avond een landingspiek (tussen 18:15 en 20:00 uur) gevolgd op 6 dagen door een startpiek (tussen 20:20 en 21:55 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 562 melders meldingen ingediend, dit is circa 11% minder dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”Waarom werden verlichtingswerkzaamheden aan de Kaagbaan in de nacht van 9 op 10 februari uitgevoerd? Waarom gebeurt dit niet overdag?”

Antwoord van BAS

Verlichtingsmetingen worden bij voorkeur ’s nachts uitgevoerd om zo goed mogelijk de intensiteit van de verlichting te kunnen testen. Voor onder meer de baanverlichting op Schiphol is een wettelijke norm vastgesteld. Er dient te worden voldaan aan de standaarden en richtlijnen van het Europees Agentschap voor veiligheid van de luchtvaart (EASA). Baanverlichtingsmetingen vinden regelmatig plaats om ervoor te zorgen dat deze verlichting niet onder de wettelijke norm komt. Meestal worden verlichtingsmetingen gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals het reinigen van armaturen. Dit met als doel om de totale periode waarin een baan buiten gebruik is zo efficiënt mogelijk te gebruiken en overlast voor omwonenden van Schiphol zoveel mogelijk te beperken.

In de nacht van 9 op 10 februari van circa 23:45 tot circa 03:15 uur is hierdoor tijdelijk de Zwanenburgbaan (18C) ingezet voor startend vliegverkeer in zuidelijke richting. Inwoners uit onder andere Aalsmeer, Rijsenhout en Kudelstaart kunnen door dit alternatieve baangebruik ’s nachts overlast hebben ervaren. In de nacht is wel sprake van substantieel minder vliegverkeer van en naar Schiphol dan overdag.

 

Aankomende week | 21 februari t/m 27 februari 2022

 

 

Vooruitblik week 8

In de week van 21 – 27 februari 2022 verwachten we gemiddeld 975 vluchten per dag op Schiphol. De 2 weken daarna stijgt dit aantal naar verwachting tot gemiddeld 1020 vluchten per dag.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40– 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.